Sep 10

Kan man göra egen gunga av däck

Det var länge en självklarhet med lekparker som hade däckgungor. De här var gungor som kunde fungera som gunga för bebis med ett mindre däck under det större eller som en vanlig gunga där man kunde stå eller sitta. Den som vill skapa en egen gungställning hemma kanske funderar på det där med att göra egen gunga av däck och det är faktiskt ingen dum idé. Däckgungorna är väldigt kul att gunga på men man måste verkligen se till att inte använda sig av fjolårets vinterdäck då dessa rentav är farliga för barnen som kommer att sitta på dem barbent och även få smuts på händerna.

Ett däck som gunga

Ett däck som en gunga är en rätt enkel sak. Man fäster däcket i sidorna, ofta med två fästpunkter på var sida, och sedan kan barnet sitta med benen i däckets mitt eller på utsidan. Hårdare gummi kan vara bra då man inte så snabbt får bananeffekt på gungan. Det är också viktigt att man fäster på rätt sätt för att undvika sprickor som sedan snabbt kommer att leda till att gungan går sönder. Är man bara lite händig så är det inte så svårt att bygga den här typen av gungställning.

Farliga oljor och gifter

Många kanske tänker att man slår ett slag för miljön genom att återvinna däck som annars hade skickats till sopen. Nu är det absolut inte smart att ringa en däckverkstad som säljer däck för att se om de har några överblivna däck att donera. Det här är nämligen smutsiga saker som har varit ute på Sveriges vägar. Även om verkstaden vet hur man gör rent så kommer det alltid att finnas rester av de farliga oljor och gifter som finns i däcken och dessa kan verkligen skada barn. Det har till och med hänt att barn som utsatts för den här typen av däckgunga har blivit sjuka då de slickat på fingrar efter att få svärta på dem. Detta måste man betänka även om det verkar vara möjligt att göra rent de gamla däcken. Gnider man bara sina händer mot däcken under tillräckligt lång tid så kommer fler gifter att lossna.

Bästa lösningen för däckgungan

Den bästa lösningen är att man använder sig av däck som kasserats innan de ens har monterats på en bil. Dessa har nämligen inte smutsats ned och de passar bra för barn att leka på. Du kan alltså höra av dig till en firma som har tillgång till helt nya och oanvända däck och se om de kan sälja dig ett eller två av dessa. Sedan kan man ju faktiskt undra om det verkligen måste vara en däckgunga. En vanlig träbit duger ju också för att gunga och med denna så är den största risken att man får en sticka vilket verkligen inte är så mycket att bekymra sig om jämfört med gifter i gummidäck!

Bild från naturlekplatser.com

May 30

Utbildning arbete på väg

Vägnätet har en stor betydelse för kommunikationerna i samhället. Utan framkomliga vägar skulle allt stagnera. Att ha en bra infrastruktur med ett fungerande vägnät är viktigt för att transporter ska kunna komma fram och rörligheten ska upprätthållas. Vägarbete fyller därför en vital funktion och det är viktigt att vägarna underhålls och byggs ut när det behövs. För att detta ska fungera så behövs utbildning arbete på väg för alla de som är inblandade i olika slags vägarbeten. Ett företag som jobbar med detta är Aleso i Göteborg.

Utbildning arbete på väg för högre säkerhet

Att ha rätt utbildad personal som arbetar på vägarna är nödvändigt. Eftersom arbetet oftast sker medan rörlig trafik passerar förbi, väger säkerhetsaspekten tungt. Utbildning arbete på väg handlar därför om hur man ska kunna utföra arbetet på ett så säkert sätt som möjligt. Trafikverket erbjuder flera trafikutbildningar för vägarbetare. Grundutbildningen vänder sig till alla dem som jobbar på eller vid en vägarbetsplats. Utbildningen behandlar riskerna förknippade med vägarbete och tar också upp de lagar, regler och föreskrifter som ska tillämpas vid olika typer av vägarbeten. Kursen ger deltagaren insikt i trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende. Den lär även ut hur man märker samt sätter upp vägmärken och skyddsanordningar Grundutbildningen är obligatorisk för alla vägarbetare och är 8 timmar lång. Den måste förnyas vart sjätte år.

Utbildning arbete på väg

Ser du varningslampor ute vid vägarbeten bör du ta det lugnt. För det första vill ingen att en skada ska ske och för det andra kan det stå dig synnerligen dyrt om du överträder hastighetsgränsen.

Det finns även utbildning arbete på väg som riktar sig till förare av olika typer av vägunderhållningsfordon. Efter avklarad kurs ska deltagaren kunna märka upp sitt fordon på rätt sätt. Dessa utbildningar erbjuds både av Trafikverket och av privata aktörer. Även entreprenörer och leverantörer av väghållningstjänster måste vara insatta i riskerna med arbetet och vilka regler som gäller. Det finns entreprenadutbildningar speciellt avsedda för de som har ett större ansvarsområde, som tillexempel byggherrar eller projektledare. Trafikverket delar också ut gratis foldrar i fickformat för yrkesbruk till de som arbetar med vägunderhållning.

Ansvar och arbetsområden

Trafikverket, kommunen eller entreprenadföretag är ansvariga för drift, underhållning och nybyggnad av vägar. I kategorin vägarbetare ingår folk som kan styra och köra väghållningsfordon såsom asfaltsläggare eller grävskopor. Det kan också innebära reparationsarbeten som är mer fysiskt, vilket kan vara tufft då man vistas utomhus även under vintern. Löpande underhållning såsom snöröjning, saltning och sopning är också en del av väghållningen.

Sveriges vägnät – GPS

Man brukar skilja på enskild och allmän väg. En allmän väg är en sträcka där staten eller kommunen har det huvudsakliga ansvaret för underhållet. Trafikverket är den myndighet som ansvarar för de allmänna vägarna i landet. De allmänna vägarna delas in i Europavägar, riksvägar och övriga allmänna vägar. Till enskilda vägar hör de som får stadsbidrag och måste hållas öppna för allmän trafik. Vägar till bebodda fastigheter och skogbils vägar brukar ingå i den gruppen. Oavsett på vilken väg man befinner sig är utbildning arbete på väg ett måste för att man ska kunna jobba på ett säkert och smidigt sätt. Idag är alla svenska vägar registrerade med gps-koordinater.

Mar 15

Regler för sommardäck

Att ha rätt däck vid rätt tider på året förbättrar bilens köregenskaper och minskar risken att köra av vägen. I ett land som Sverige med varierande väder så är det viktigt att utrusta sitt fordon utefter väglag och gällande regler. Att ha en rätt utrustad bil med bra sommardäck förbättrar bilens köregenskaper och livslängd. Därför ska man ta regler och lagar på allvar då man ser över och utrustar sitt fordon.

Regler för sommardäck

Det är sommardäck lag på att inte blanda sommardäcken och vinterdäcken. Mellan den 1 december till den 31 mars är det lagstiftat att man måste ha vinterdäck vid halt väglag. Men även utanför detta tidsintervall rekommenderas att inte använda sommardäcken vid vinterväglag. Genom att köra med fel däck när det är halt äventyrar man inte bara sin egen säkerhet utan utsätter också eventuella passagerare och medtrafikanter för risk.

Mönsterdjup

Enligt sommardäck regler ska däcken ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm. Eftersom däcken är den enda delen av bilen som har kontakt med vägen spelar mönsterdjupet en stor roll för bilens väggrepp. Under sommaren i Sverige regnar det ofta, fårorna i däcken förhindrar vattenplaning som kan göra att bilen får sladd. Att se till att man har rätt mönsterdjup och byta däck om de har slitits ner för mycket är därför varje ansvarig bilägares uppgift. Däcken kan också indikera bilens hälsotillstånd. Kör man på för lågt mönsterdjup ökar risken för däckskador och gör att bilen får sämre prestanda.

För att inspektera mönsterdjupet på sina sommardäck kan man vrida framdäcken i en 45 gradig vinkel för att få bättre översikt. Sedan kan själva kontrollen börja, det är viktigt att inte gissa sig fram utan använda sig av en mönsterdjupsmätare. En sådan kan man få tag på i en detaljhandel som säljer biltillbehör eller på en bensinmack. De lagstiftade 1,6 millimetrarna som gäller för sommardäck mäts utifrån huvud-mönstret som motsvarar de mittersta 75% av däckets beredd. Mönsterdjupet bör kontrolleras på flera olika ställen för att ge en säker uppfattning.

Är man osäker ar det vettigt att prata med en professionell däckhandlare.

Att hålla däcken i trim

Lufttrycket påverkar många saker, bland annat fordonets styrförmåga och vägegenskaper. Det förebygger också onödigt slitage på däcken. Inkorrekt lufttryck förlänger även bromssträckan och gör att bilen drar mer bränsle. Det minskar bilens prestanda och kan i förlängningen leda till plötslig tryckförlust. Att ha för lågt lufttryck ökar även risken för vattenplaning. Lufttrycket på alla däck bör därför kontrolleras en gång i månaden eller före en lång resa. Det är bäst att genomföra kontrollen när sommardäcken är kalla. Vad som är rätt lufttryck brukar vara olika på fram och backdäcken. Informationen kan man oftast hitta i antingen instruktionsboken, på dörrsidan vid förarplatsen eller på tanklocket.

Varning för däcktester

Det är inte alltid som däcktester stämmer. Läs intressant artikel om varning för däcktester

Mar 07

Svensk plåtbearbetning när den är som bäst

Svenska metallprodukter och verktyg är världsberömda och även om detta inte är ett nytt fenomen så kan man se att Sverige som influens inom metallindustrin bara blir starkare och starkare. Man kan fråga vilken tandläkare som helst, i vilket land som helst, och svaret på frågan om de bästa implantaten blir Sverige där dessa tillverkas. För att kunna ta fram så många olika typer av komponenter till produkter och maskiner så är plåtbearbetning i Sverige beroende av kunskap och teknik. Kunskapen utvecklas hela tiden precis som tekniken och bakom varje metallmaskin står en kunnig operatör.

 

Svensk plåtbearbetning

På svenska verkstäder i områden som Gnosjöregionen så arbetar man med avancerad teknik för att ta fram saker som fästelement och laserskärning och delar till byggprojekt. Det är också så att man jobbar en hel del tillsammans mellan de olika företagen. En mindre produkt kan kräva en hel del arbete och därför så är det inte alltid så att en verkstad kan ta hand om hela arbetsprocessen. Det är just därför som Gnosjöregionens metallindustrier fungerar så väl. Man har ju så nära till alla typer av legoarbeten som krävs för att man snabbare ska få en produkt av hög kvalitet. Det här gör att svensk metallindustri verkligen blir så bra som den bara kan bli. Kanske kan det bero lite på mentaliteten där vi tror på refrängen “ju mer vi är tillsammans ju gladare vi blir…”

Laserskuren plåt

Laserskuren plåt

 

Små och stora volymer

En annan sak som får Sverige att stå ut som ett land där man kan lita på avancerad metallindustri är förmågan att ta fram små och stora volymer av metallkomponenter. När det handlar om en maskin som behöver en ny borr, slip eller annat som ska tillverkas av metall så behöver man ju inte en massa kopior. Ibland kanske man skapar fler detaljer vid ett tillfälle att ha som reserv men många gånger så kan det vara så att man enbart vill tillverka en enda del. Här tjänar man en hel del på möjligheten att lagra information. När det enbart handlar om att använda sig av samma programmering som vid ett tidigare tillfälle så går det snabbare och kostnaderna minskar.

 

Detaljerat och precist

Om vi återigen ska nämna det där med tandimplantat som ett exempel på när svenska skruvar föredras så måste man också inse att det här handlar om dyra metaller som man inte kan slösa med. I detta läge så kommer plåtbearbetning att vara beroende av att man kan utvinna mesta möjliga av varje metallbit. Det här gör man också vid svenska verkstäder med hjälp av smart beskärningsteknik så som laserskärning, gasskärning, vattenstråleskärning och plasmaskärning som leder till att man närmast eliminerar svinnet som man annars hade tagit för givet. Det här spar kunden pengar på och det är något som gör att Sverige som industriland fortfarande har en mycket viktig position och förblir adressen för företag som är ute efter kvalitet till ett bra pris.

Plåtbearbetning

Plåtbearbetning i Gnosjöregionen

Mar 02

Rörbockning behövs överallt

Rörbockning

Bockade rör finns på alla möjliga ställen :-)

Ta en titt i rummet omkring dig, om du bara visste hur mycket av inredningen som har bockats fram så skulle du kanske häpna. Faktum är att en stor del av det som tagits fram med rörbockning alls inte syns och ändå så handlar det om rör som vi verkligen inte kan leva, eller överleva, utan. Den som ska bocka fram dessa nödvändiga lösningar har ett stort ansvar för det gäller verkligen att saker som brandskyddssystem och ledningsrör fungerar som de ska, annars kan det blir problem… Läs mer om rörbockning här > eller här >

 

Rörbockning för säkra rum

När man befinner sig i en offentlig lokal så litar man på att det finns ett aktivt brandskydd som varnar och skyddar de som befinner sig i lokalerna. Om det skulle börja brinna så kanske vatten kommer att regna från taket. Det här är enbart möjligt genom en installation av speciella rörsystem som man har tagit fram med hjälp av rörbockning där man skapar rör som kan leda vatten. Här får det inte finnas risk för rost eller annat slitage då vattnet snabbt måste komma fram så att man kan släcka en brand.

 

Ledningsrör

I varje hem och i varje offentlig byggnad så använder man sig av ledningsrör. Detta är också rör som bockats fram för att rymma alla elektriska vajrar och sladdar som vi litar på i vårt IT-samhälle. Inte nog med att ledningarna skyddas och håller på detta vis, rören som rymmer dem är också vackra att se på då de smälter in i lokalen som de installerats i.

Mar 01

Plåtbearbetning av bultar med bultsvetsning

Innan man får en bult så ska en hel del saker inträffa. Dels så måste man använda sig av rätt form av metall, och dels så måste man se en helhet i projektet. Det är ju inga problem att med plåtbearbetning ta fram bultar som inte kommer att rosta och som håller exakt storlek, men vad händer när man har ett unikt projekt där bulten inte ska skruvas på så som man kanske hade gjort i vanliga fall? För att nå det bästa slutresultatet så gäller det förstås att anlita en erfaren verkstad där man kan finna rätt lösningar och jobba med rätt typ av plåt som behandlas och efterbearbetas på ett kostnadseffektivt vis. Med bultsvetsning så får man många fördelar och jobbar man bara på rätt sätt så slipper man saker som stansning och ytterligare fogning vilket spar både på tid och på pengar.

Plåtbearbetning för fästelement

Fästelementen är viktiga och det finns knappast en möbel eller apparat som klarar sig utan dessa. Med skruvar i rätt storlek så får man viktiga egenskaper som:

  • Säkerhet
  • Smidighet
  • Täthet
  • Hållbarhet
  • Skönhet

Listan med det man får med bra fästelement kan göras hur lång som helst och bultar är alls inget undantag. Ölandsbron har många bultar liksom mindre apparater och leksaker. Det här är delar som kan göras hur stora som helst eller som är pyttesmå för att passa in i sitt sammanhang. Det hela börjar med plåtbearbetning där man ser till att metallen som ska användas får rätt textur och behandlas för att klara av påfrestningar i form av friktion och fukt, till exempel diskbänkar av plåt till kök. Man vill ju inte se att skruvar kommer loss på grund av bultar som inte sitter som de ska eller som har rostat sönder.

Bultsvetsning

Det är inte helt ovanligt att man använder sig av svetsning för att säkra att bultar sitter på som de ska. När man ska fästa ett fästelement på en metallbit så har man ju den fördelen att bultsvetsning kan användas som teknik för att se till att den färdiga produkten eller komponenten får en bättre beständighet. Det är dock viktigt att man svetsar på rätt sätt och med rätt teknik. Det man vill se är förstås att själva svetsningen inte tar för lång tid och att den leder till ett resultat som håller och som ser bra ut. Man bör också sörja för att de metallbitar som är inblandade inte påverkas på ett negativt sätt. Svetsar man på rätt sätt så kommer denna typ av plåtbearbetning att leda till en komponent som förstärkts, det är ju detta som är tjusningen med bra svetsningsteknik. Det kan ju även vara så att man vill se till att fogarna som finns omkring bulten ska vara täta och detta uppnår man bäst med svetsen.

Plåtbearbetning för fästelement

Plåtbearbetning är något som används överallt utan att man tänker på det. Allt från små fästelement till dyra bilar.

Jul 07

Gitarr för nybörjare

Det första ämnet i denna blogg kommer handla om hur det gick till när jag började lära mig spela gitarr för något år sedan. Alla minor jag gick på och alla nybörjarmisstag som jag skäms över :-) Håll ut så kommer min första rapport snart.