Hantera dagvatten med dagvattenkassetter

Då man funderar på att gräva och bygga stenkista för dränering så bör man även beakta dagvattenkassetter som fungerar fint för att leda bort regnvatten från det vanliga avloppssystemet. Har man ett väl fungerande dagvattenmagasin och fördröjningsmagasin så kan man undvika översvämningar till följd av hårt regn, och ett överbelastat kommunalt system för avlopp. Det här är något som alla tjänar på då man med smarta lösningar för dränering av dagvatten både räddar sitt eget hus och ser till att det kommunala avloppssystemet inte överbelastas med vatten som kan ledas åt annat håll.

Tillverkning av dagvattenkassetter
Dagvattenkassetterna som tillverkas för att fungera som smart dränering i marken är gjorda av plastmaterial. Med termoplast så får man lätthet och även slitstarkhet. Man kan förstås undra om det är så klokt att lägga ner polyuretan i marken och det här är en viktig frågeställning. Faktum är att dagvattenkassetterna som tas fram med tillverkningsmetoder som formsprutning och formgjutning anses vara väldigt bra för miljön. Man ser nämligen på helheten och den nytta man har av att kunna leda undan vatten som annars hade kunnat leda till så mycket förstörelse och problem. Genom att använda sig av plastgranulat av hög kvalitet, det vill säga masterbatch, så ser man till att kassetterna får en mycket hög hållbarhet och att de inte utgör en fara för omkringliggande natur. För vår plastindustri som är så väl utvecklad och som använder sig av så effektiva metoder för att skapa plastverktyg så är det inte svårt att skapa kassetter som är perfekt utformade för sin uppgift och som man kan koppla ledningar och rör till för att få till den dränering som man är ute efter.

Koppla samman med dagvattenavlopp eller inte
Ibland så får man rådet att helt enkelt koppla sin dagvattenkassett till det dagvattenavloppssystem som finns i närheten. Det är klart att det finns en fördel med att kunna leda vattnet till ett existerande system men det här är inte alltid den bästa lösningen. Om det blir så att avloppssystemet överbelastas så kan man få avloppsvatten tillbaka till sin kassett och vidare tillbaka till husgrunden och det är minst sagt problematiskt. Det är på grund av detta som det kan vara klokt att finna bättre sätt att dränera bort vattnet från kassetten. Det här ska man ge god tanke innan man börjar installera sitt system för det kan finnas flera olika alternativ och då är det klokt att välja det som kommer att bli effektivast och som kommer att klara av högt tryck då det kanske blir till ordentliga regnstormar med stora översvämningar som resultat.

Fördelar med formblåsning

När man vill tillverka ihåliga föremål så kan man använda sig av olika typer av formblåsning som är en metod där man låter en formblåsning maskin forma plast-polymer genom att på olika sätt trycka ut plasten mot en färdig form. Det är rätt så stor skillnad mellan den här typen av tillverkning och formsprutning där man också bearbetar termoplast men för en annan typ av plastprodukter. Med formblåsning av plast så kan man ta fram användbara flaskor såväl som hålkroppar som ska användas inom olika industrier på olika sätt. En viktig region i Sverige för tillverkning av den här typen av produkter är Gnosjö där orter som Anderstorp står bakom avancerad och modern formblåsningsteknik.
Formblåsning är enkelt
En riktigt stor fördel med teknisk formblåsning är att metoden är rätt så enkel. Det rör sig inte om några komplicerade arbetsprocesser och dessutom så kan man välja lite olika metoder som till exempel sträckblåsning för att ge den färdiga plastprodukten de egenskaper som den behöver. Den vanligaste formblåsningsmetoden är extrudering och den anses vara rätt så simpel samtidigt som den gör det möjligt att producera många exemplar rätt så snabbt. Det här gör det ekonomiskt lönsamt att forma polymer på detta sätt. Med extrudering så använder man sig av gas eller luft för att pressa den mjuka plasten mot formen. Det här görs i en sluten behållare, en kammare, och man kan hålla en så pass steril tillverkningsnivå att en färdig plastflaska kan användas inom så känsliga industrier som sjukvården och för matprodukter.
Många olika former
Med formblåsningstekniken så kan man ta fram många olika former. De flesta känner nog till hur en vanlig pet-flaska ser ut men man kan i stort sett skapa vilken ihålig form som helst med den är tekniken. Dessutom så kan man välja den polymer som kommer att passa bäst till ändamålet för tekniken fungerar bra för olika typer av plaster. Man kan inkludera viktiga detaljer som skruvform på flaskans övre hals som en del av produktionsprocessen vilket är bra och tidsbesparande.
Snabbt och produktivt
Den främsta anledningen till att så många verkstäder väljer formblåsning som tillverkningsmetod är förstås att den är ekonomisk. Kombinationen snabb tillverkning och hög kvalitet är viktig och leder till att produktionskostnaden dras ner avsevärt. Samtidigt så har man inte stora kostnader för verktyg, och maskinerna som man behöver för tillverkningen är inte lika dyra som andra industrimaskiner kan vara. Man kan se god ekonomi i mindre produktionsvolymer såväl som då man tar fram stora volymer. Stora volymer blir det ju ofta då man jobbar med tillverkning av flaskor till matindustrin som pet-flaskor som ska användas för olika typer av drycker.