Är du Babar eller kanske Batman?

Fiktiva figurer byggs på verkliga personligheter. Ta bara en serie som Solsidan som exempel. Figuren Ove har ingen missat. Det kan vara svårt att tänka sig att Ove faktiskt finns på riktigt, men det gör han. Felix Herngren har berättat att den här karaktären har byggts på en verklig person. Personen i fråga vet inte om att det är han som är Ove. Det menar Herngren är en del av att vara Ove, att inte förstå hur andra ser på beteendet.

Nu kanske du inte har en fiktiv person byggd på just dig. Men du kanske kan finna dig själv i seriefigurer som Babar och Batman. Eller så känner du igen din egen person i en person i en serie som Solsidan där det finns gott om personer som beter sig lite så som vi alla gör fast på ett överdrivet sätt.