Behövs bildning i Almedalen?

Almedalsveckan är populär men frågan är om detta politiska evenemang har en framtid. Intresset för Almedalen har minskat. Det kan bero på att det är så pass enkelt att diskutera politik och lära sig mer om de olika partierna online. Det dyker ju också upp nya former av politiska evenemang som ger informationen Almedalsveckan ska förmedla.

Men det är klart att det behövs bildning i Almedalen. Så länge som den här veckan fortsätter så är det viktigt att bildningen fortgår. Den är inte samma sak som utbildning. Vi får inte glömma bort att det handlar om politik och inte om sanningar. Olika intressen och olika fokus får chans att synas och höras. Det är viktigt för demokratin och helt klart en form av bildning som behövs oavsett var den erbjuds.