Likvidationer

Så kan du dra nytta av Citadellet likvidationer

Så kan du dra nytta av Citadellet likvidationer

Det är knappast en nyhet att man idag kan få hjälp med att lägga ner en verksamhet. Det som tidigare hade tagit över ett halvårs tid att få klart kan man nu bli av med på några dagars tid. Med Citadellet likvidationer så kan man lämna över en likvidering av företag och slippa allt som detta innebär. Man säljer helt enkelt bolaget till Citadellet som kommer att ta över allt som krävs för att aktiebolaget ska upphöra att existera.

Vad är Citadellet likvidationer?

Det finns en hel del att stå i då man vill avveckla ett aktiebolag. Det är inte bara att kontakta Bolagsverket och meddela om att verksamheten upphör. Om man tycker att det känns besvärligt med allt som ska till för en laglig likvidation så kan Citadellet likvidationer som finns i Vaxholm bli en mycket bra lösning. Det här är en tjänst som innebär att Citadellet köper bolaget för att sedan ta hand om processen som krävs för att avveckla. Tjänsten kallas också för snabbavveckling, detta eftersom den kommer att innebära ett mycket snabbt avslut för den som säljer aktiebolaget.

Spar tid

Den främsta fördelen med Citadellets tjänster är just tiden som man sparar. Istället för att lägga månader på att ta hand om blanketter, avgifter och mer så kan man vara helt klar med bolaget och göra annat. När Citadellet har tagit över så tar de även över ansvaret och man har inte längre något med aktiebolaget att göra. Det är klart att man inte hade behövt lägga tid varje dag under ett halvårs tid på likvidationen men bara det faktum att man måste finnas tillgänglig och ge svar kan vara nog så irriterande då man vill syssla med annat.

Undvik fel och misstag

Citadellet är experter på köp och försäljning av bolag. De vet precis hur man likviderar företag på ett lagligt sätt och vad som ska till. De ser till att all information som krävs finns med då de köper bolaget och sedan så sköter de avvecklingen steg för steg. Inga avgifter missas så det finns ingen risk för problem längre fram med skatt som inte har betalats och liknande. Den som säljer företaget kan vara helt säker på att detta innebär ett rent avslut utan några som helst misstag.

Gör det som du är bra på

När man inte behöver fundera mer på avveckling av ett aktiebolag så kan man lägga tiden och tankarna på det som man hellre vill syssla med. Citadellet gör det som de är bra på och du kan göra det som du kan bäst. Kanske blir det att starta ett nytt bolag eller så kanske du väljer något annat. Huvudsaken är att du är fri till att göra det som du vill hellre än att fortsatt syssla med administrativt arbete för en verksamhet som du i grund och botten redan har lämnat bakom dig.