Kategoriarkiv: Driva företag

Så fungerar en frivillig likvidation

När ett företag ska avvecklas finns det regler för hur detta ska gå till. En del väljer att få hjälp med likvidation med snabbavveckling för att slippa sätta sig in i alla regler. När du säljer ditt bolag för avveckling behöver du inte kunna något om likvidationen. Men det är klart att det också går bra att avveckla själv.

Besluta om frivillig likvidation

När ett ab själv väljer att likvideras kallas det för frivillig likvidation. Det här är en process som börjar med en bolagsstämmas beslut. På bolagsstämman ska man bestämma om likvidationen och detta beslut måste skickas till Bolagsverket.

Det är styrelsen eller aktieägare som tar fram beslutet om likvidationen. Detta görs skriftligen. Man skriver ett förslag till beslutet. Det finns en mall för hur detta dokument ska se ut och det är viktigt att allt som Bolagsverket kräver är med.

Vad ska anges i ett förslag till beslut?

I ett förslag till beslut om likvidation som skickas till Bolagsverket finns det flera viktiga punkter som måste vara med. Det är till exempel ett måste att ta upp varför bolaget behöver avvecklas. I samband med detta anger man också om det finns alternativ och vilka dessa är.

Förslaget ska också ha ett datum för likvidation och man anger med som bör vara likvidator. Det är viktigt att det här är en person som enligt lag får agera som likvidator. Det gäller alltså att vara väl insatt i de regler som gäller för frivillig likvidation innan man sätter samman förslaget.

Andra punkter som ska vara med i förslaget är:

  • Beräknad tidpunkt för skifte
  • Storlek på skiftesbeloppet

Viktigt att tänka på

När ett bolag ska likvideras kan det vara flera som påverkas av beslutet. Även om det är styrelsen som kommer att fatta det bör aktieägare informeras på rätt sätt. Detta kan göras genom att man skickar ut förslaget till aktieägare innan man klubbar igenom det på en bolagsstämma.

På bolagsstämman gäller det att man har enkel majoritet för beslutet om likvidation. Det finns undantag då bolagets bolagsordning säger något annat. När allting är redo kommer förslaget att skickas till Bolagsverket och beslutet om likvidation går då genast igenom.

Om det finns skäl att tro att man kommer att ångra beslutet är det klokt att sätta ett senare datum för likvidationen i förslaget. När datum för likvidation ännu inte har kommit går det att upphäva beslutet om likvidationen. I sådant fall går det att dra igång verksamheten igen.

Likvidera själv eller inte…

Det är inte svårt att genomföra en frivillig likvidation men det kan bli tidskrävande. Det är på grund av detta som vissa företagsägare väljer att sälja ab och låta en bolagsservice ta hand om avvecklingen. Då kommer bolagsservicen att sköta hela processen.

Snabbavveckling kostar pengar men det kan vara det värt med tanke på tiden som sparas. Dessutom finns det ju ingen risk för att du kommer att göra fel med avvecklingen då det inte är du som sköter den!

Sälja aktiebolag – Vanliga misstag vid värderingen

Om du inte ska sälja aktiebolag för att avveckla det gäller det att få en korrekt värdering för priset. Det här kan vara enklare sagt än gjort. En företagsvärdering är en uppskattning av värdet på ett bolag. Men det finns inte en enkel metod för att utföra värderingen och det är viktigt att vara medveten om.

Sälja aktiebolag till rätt pris

För att sälja aktiebolag till rätt pris måste du får en korrekt värdering. Det betyder att värderingen ska göras med tanke på alla aspekter. Innan du får hjälp med värderingen bör du vara medveten om vanliga misstag.

Värdering enbart baserad på tidigare resultat

Det kan vara lätt att tro att en köpare av ab enbart kommer att köpa baserat på hur det har gått. Men faktum är att den som köper ett företag för att driva det vidare har ett större intresse av vad som komma skall.

Det här är ju sådant som absolut inte är viktigt när ab ska säljas för avveckling. Då ser man inte på möjliga vinster i framtiden. Men för köparen som vill driva bolaget vidare som det är eller som en del av ett större bolag är framtiden en mycket kritisk fråga.

Här är det ju också viktigt att tänka på att den som köper faktiskt måste förstå framtida möjligheter. Om du ska sälja aktiebolag till en person som inte kan branschen kan det påverka priset på ett negativt sätt. Eller tvärtom för att du kanske kan övertyga personen som inte kan tillräckligt.

Men bäst är ändå att sälja till en kunnig person som förstår risker och möjligheter på rätt sätt. Det ger en tryggare försäljning. Men fokus ska ligga på framtid, inte på dåtid!

Vinstmultiplar

Det är också ganska vanligt med misstaget som går under namnet vinstmultiplar. Det går ut på att man med vissa justeringar gångrar tidigare års finansiella resultat. Men det här är inte ett bra sätt att angripa värderingen på. I varje fall inte om vi ska lyssna på vad experter har att säga.

Företagsvärderingen kommer då att baseras på genomsnittliga branschmultiplar. Detta fast att olika företag inte alls liknar varandra. Här kommer ju även framtidens aspekt att försvinna och det fungerar inte.

Mer än historia och framtid får betydelse

Det är också vanligt att man glömmer bort att det finns mer än historia och framtid som avgör priset för ett företag. När du ska sälja aktiebolag är det också viktigt att se lite närmre på saker som kundbas. Inte bara på hur många kunder som finns utan också hur kvalitativ den är.

Det kan ju vara så att det finns särskilt bra kunder som gör stor skillnad i företagets kommande potentiella verksamhet. Precis som att kunder får betydelse är det smart att också se på personal. Personalen är en tillgång som inte ska ignoreras. Deras kunskaper kan också vara något som bidrar till en högre värdering av företaget.

Dessutom ska det ses närmre på varumärkets förankring på marknaden. Det kan också vara något som får betydelse för rätt prisbild. Marknaden i sig är också av vikt. Rör det sig om en marknad i tillväxt där det finns utrymme för kraftig utveckling?

När den som jobbar med att värdera företaget inför en försäljning har förståelse för den här typen av icke traditionella faktorer är det en fördel. Det kan bli intressant att se på mer än vad som har hänt. Dessutom kan bättre kunskap om företagets starka sidor också vara något som hjälper till med värderingen med tanke på framtiden.

Summering

För att sälja aktiebolag till rätt pris är det viktigt att kunna tänka lite utanför ramarna. Det kan vara klokt att få professionell hjälp av ett proffs som jobbar med mer än de traditionella faktorerna för värdering av bolag. Det är något som kan få stor påverkan och vara en positiv kraft till ett bättre slutpris.

Så kan du få avveckling med Citadellet likvidationer

När du ska avveckla bolag så gäller det att du gör detta på rätt sätt. Det är inte svårt att själv likvidera ett aktiebolag men det kan bli mycket tidskrävande. Många väljer att vända sig till en bolagsservice som Citadellet likvidationer som kan ta hand om arbetet. De köper ab för att likvidera det.

Fortsätt läsa Så kan du få avveckling med Citadellet likvidationer

Hur kommer en likvidation påverka mig?

Likvidationer sker varje dag i Sverige. Då det går att likvidera ett bolag i tid så kan det vara en bra sak. Men för vissa så kan avveckling av företag bli mycket besvärligt. Anställda som inte får veta om likvidation i tid kan få svårt att finna nya jobb. Om du är den som har ansvar för avveckling av aktiebolag så måste du tänka på att avvecklingen kan komma att påverka dig även i framtiden.

Fortsätt läsa Hur kommer en likvidation påverka mig?

Hur kan man sälja bolag för att avveckla det?

Om det är så att man vill sälja bolag för att avveckla det så är det viktigt att man säljer till rätt företag. Idag finns det bolagsservice som erbjuder att likvidera aktiebolag åt dig. Det betyder att de köper ditt företag i vilande form för att sedan ta hand om allt som har med avvecklingen att göra. Det här kan vara mycket bekvämt då det innebär att du själv inte måste ta hand om det administrativa arbetet med likvidationen.

Fortsätt läsa Hur kan man sälja bolag för att avveckla det?