Invandrarförfattare klumpas ihop

Det är fortfarande så att invandrarförfattare klumpas ihop som en enda kategori. Men det här är rätt så missledande. För det första så kan begreppet invandrarförfattare ge helt fel associationer. Bara för att en svensk författare har invandrarbakgrund så betyder det ju inte att personen kommer att skriva om detta ämne. Det kan man tro då man hör titeln. I sådant fall är Wilhelm Moberg en utvandrarförfattare och borde klumpas ihop med alla andra författare som har skrivit om att flytta från Sverige till ett annat land.

Sveriges invandrarförfattare skriver om precis allt. De är människor med berättelser som kommer från egna erfarenheter såväl som från ren fantasi. Det här är precis som med alla andra författare i världen. Kanske borde man istället tala om författare med invandrarbakgrund. Men det här kan också bli missvisande då det får det att framstå som att alla författade i denna kategori skriver om samma saker.