Friskvård och företagshälsa

Friskvård

Det vi gör för att må bättre och för att förebygga sjukdomar kallas friskvård. En person mår bättre, orkar mer i vardagen och lever i regel längre om friskvård är en del av fritiden.

För arbetsgivaren kan friskvård bidra till minskad sjukfrånvaro vilket är en stor investering, därför satsar många företag på bl.a. träningslokaler, rökavväjningskurser, fria läkarbesök och stegtävlingar.

För att kunna må bra är det viktigt med en balans mellan stress och avkoppling, träning och vila, mellan hårda krav och frihet och en balans i din kost.

Företagshälsa

På senare tid har vissa arbetsförhållanderegler satts upp och dessa kräver att de anställda får en bra hälsovård, exempel på detta är rehabilitering och arbetsanpassning.

En god företagshälsa ger enbart vinnare, arbetsgivaren vinner på att färre anställda sjukskriver sig och personalen får möjligheten att förebygga sjukdomar. Att vårda den som blivit sjuk är klart mycket mer kostsamt än att bedriva ett förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen.

Förutsättningarna för en bra fungerande företagshälsa är bl.a. en god arbetsmiljö och förebyggande hälsovård. Att ställa högre krav på sina anställda och hålla personalen frisk och förebygga sjukdomar är några av nyckelorden till god företagshälsa.

Som arbetsgivare är det viktigt att utgå efter vilken personal som är anställd, att anpassa hälsoarbetet till arbetsstyrkan. Tänk på att motivationen till bättre kostvanor och livsstil ger både en friskare personal och ett friskare företag.