Renovering av Globen blir dyr

Globen som ägs av Stockholms stad via Stockholm Globe Arena Fastigheter AB behöver renoveras. Det här är en sportarena som med tiden har blivit ett viktigt landmärke för Stockholm och Sverige. Det handlar om en kostnad på omkring 700 miljoner kronor. Globen behöver uppdateras på flera sätt. Dels så kommer det att krävas taklösningar som gör det lättare att förändra arenan för olika typer av evenemang. Det tänks framåt så att Globen fortsatt kan vara en bra arena som hänger med i tiden och känns modern och inbjudande.

När Globen renoveras så kan det bli så att Hovet rivs. Under Globen så kan man lägga in fler anläggningar för träning och event. På så vis så kan Globen komma att bli ännu viktigare i framtiden som ett centrum för kultur och idrott.