Hållbar avfallshantering i Sverige

AvfallshanteringAvfallshantering och olika metoder kring hur vi sorterar skräp blir en allt viktigare diskussion för varje år som går, inte bara för oss, men för våra barn och barnbarn. Vi som bor i Sverige är stolta över vårt rykte av rena och städade vägar och en fin natur som är fri från skräp.  Det är faktiskt super kul när man tänker på hur långt vi har kommit med vår sortering och hur olika avfallshanterings-system har utvecklats.  När miljödiskussionen började för 25 år sedan möttes det av de flesta av oss med oro och mindre intresse.  Konstant information om vad vi ska göra med olika skräp blev till slut tråkigt, och många tog beslut att vi inte hade tid och pengar på att satsa på någonting.  Nu i dagsläget har diskussionen utvecklats till en mer spännande nivå och vi har ett brett sortiment av avfallshanterings system som är tillgängliga för alla. De flesta av oss är medvetna om miljökrav, har slutat med bortförklaringar, och är angelägna om att hitta ett system som passar just vår miljö.  Även om avfallshantering tar extra tid har vi en stor önskan att göra vad vi kan för att hitta det bästa och mest hållbara sättet att sortera vårt dagliga avfall.  Var övertygad!  Den roligare nyheten är att i Sverige har vi tagit gigantiska steg framåt under de senaste 25 åren, och deponering av hushållsavfall och brännbart avfall har i stort sett försvunnit. Hurra!

En ökning av avfall är dock fortfarande ett stort problem! Det skrämmande är att, i Sverige varje år överstiger våra vanliga verksamhets och hushållsavfall med 20 miljoner ton, en tiondel av detta är farligt avfall.  Företag och verksamheter satsar mycket mer tid och energi på att hitta de bästa systemen för återvinning och avfallshantering än de någonsin tidigare gjort.  Men det är inte alltid lätt!  Många hanteringssystem är dyra, stora och känns stökiga.  Behov av mindre smidigare system ökar, system som alla kan använda och alltid är nära till hands.  Människor har oftast en positiv attityd till källsortering men det finns ganska mycket osäkerhet kring hanteringen och det saknas motivation för detta.  Dagen är stressig och dåligt planerad för de flesta och man måste hitta ett system för verksamheten och arbetsplatsen så att man inte behöver anstränga sig ännu mer. Idag återvinner vi relativt mycket av det Svenska avfallet, men det finns fortfarande mängder och mängder med avfall som deponeras eller förbränns trots att det är återvinningsbart. En undersökning på lokala återvinningstationer visar bra återvinning på färgat och ofärgat glas, men relativt låg återvinning på pappers och plastprodukter.

Vi sitter kanske ofta ner och funderar på hur vi kan förbättra den här situationen – vilket betyder att vi är på rätt linje – men vi behöver sträva ännu fortare mot målet, vi behöver ta beslut och agera.  Hur väcker vi intresse och motivation för alla olika sätt att återvinna?  Vi känner kanske ibland att det inte har någon stor betydelse om man inte sorterar avfall eller att det är lättare att slänga allt i en och samma papperskorg?  Hur tar vi bort den här felaktiga tanken? Tydlig information som beskriver vilka artiklar som tillhör de olika sorts avfallskärlen är också mycket viktig?  Hur gör man på arbetsplatsen för att minska risken av att avfallet sorteras fel? På denna informationshemsida vill vi guida Er genom och hitta en hållbar lösning som gör avfallshantering så enkel, smidig och prisanpassad som möjligt.

På den Svenska marknaden hittar vi ganska många olika processer och system för avfallshantering, både stora och små, men om ett system för avfallshantering ska vara hållbart måste det ha följande egenskaper:

 • Enkelt koncept – enkla instruktioner att följa, alla som använder det måste förstå hur systemet fungerar.
 • Anpassningsbart – det ska kunna justeras och anpassas till alla olika sorts miljöer.
 • Fritt från bekymmer – det ska vara smidigt, lätt att använda, problemfritt, och inte för komplicerat.
 • Vänligt mot natur och miljö
 • Säkert – avfallet ska kunna hanteras utan risker
 • Lätt att hålla rent och snyggt
 • Snyggt – får inte vara för bökigt och ta för mycket plats
 • Effektivt – det ska inte ta för mycket tid
 • Hålla nere kostnaden
 • Stadig kvalité – måste vara slitstarkt, robust och säkert
 • Diskret – eliminerar dålig lukt och skyddar mot insyn
 • Nära till hands – alltid, och för alla

Läser du denna artikel och tänker så här: ”Vi är bara ett relativt litet företag som är redan halvduktiga på att sortera avfall.  Det saknas system på kontoret, men vi kan inte satsa för mycket pengar på dyra avfallskärl.”  Hej hopp!!!  Det sitter många i samma båt som Er!  Här kommer ett starkt och prisvärd system till Er som ni kommer att tycka om.

Läser du denna artikel och tänker så här: ”Vi är ett företag som har växt fort, och avfallshantering har helt satts åt sidan, vi har helt enkelt inte haft tid att lära upp vår personal, och de flesta kontors och lager avfallen slänger vi bara i brännbart”.   Kul att ni läser denna informationshemsida och verkligen vill satsa på någonting nu! Vi kan hjälpa Er med ett brett sortiment lösningar för alla olika miljöer.

Läser du denna artikel och tänker så här: ”Vi har fina kontor som är smakfullt designade och vill gärna ha ett system som ser mer lyxigt och exklusivt ut, inte en massa färgglada plast containers.”  Ta en titt på vårt Brabantia sortiment och få 10 års garanti på köpet!

I de flesta fall delas vår avfallshantering upp i olika områden vilket gör att vi sorterar vårt avfall på olika sätt.  Den vanligaste hanteringen av avfall är:

Brännbart avfall

Brännbart avfall är allting som går att bränna upp på ett miljövänligt sätt.  Textil, söndriga kläder och skor, blöjor och dambindor, små mängder plast och gummi föremål.  Detta packas i miljövänliga sopsäckar eller avfallspåsar och slängs i ett kärl för brännbart material.  Energin som produceras från detta återvinns till el och fjärrvärme.

Deponering av hushålls och brännbart avfall har i stort sett försvunnit sedan 90-talet. Sopsortering av brännbart material, återvinning och biologisk behandling har ökat.  Tänk på att förpackning av papper, plast, metall och glas samt tidningar kan du återvinna och ska inte slängas i brännbart.      Avfall som ibland har sorterats till brännbart innehåller ofta farliga ämnen vilket kräver en noggrann hantering.

Farligt avfall

Farligt avfall innehåller ämnen som absolut inte får blandas ihop med brännbart avfall eller hamna i avloppet, och det viktigaste bland all källsortering är att man håller rätt på de olika materialen.  Det är av stor betydelse att man lägger vikt och tid på att sortera bort farliga ämnen och el avfall från vanligt brännbart avfall och lämnar in det till återvinningsstationer.  Eller så gör du om avfallet till något bra, till exempel så kan du göra gungor av gamla däck. Ta bort batterier från söndriga leksaker innan du slänger dem.  Töm innehåll och rengör färgburkar och andra förpackningar innan det slängs i brännbart.  Ha en plats nära till hands där du kan sortera bort riskavfall så att det inte blandas ihop med annat.  Se upp!  Även mindre mängder av miljöfarligt avfall kan göra skada i natur och mot din medmänniska. Varje arbetsplats likt sjukhus, skola, industri, kontor, och hem har produkter som för eller senare måste sorteras bort som farligt avfall.  Varje gram eller droppe kan åstadkomma skada.  Håll koll på din omgivning, och om hantering av farligt avfall sker ska du se till att en riskavfallssäck finns nära till hands.

Farligt avfall skall lämnas till återvinningscentralen och där sorteras och förpackas av utbildad personal.  Återvinningscentralen skickar sedan detta riskavfall till företag som har tillstånd att behandla farligt avfall. Detta kan sedan återvinnas eller oskadliggöras innan det deponeras.

Innan man tar farligt avfall till återvinningscentralen vill man gärna ha bestämda platser att samla de olika materialen på. På marknaden finns en stor mängd olika system för förvaring och hantering av detta.

Matavfall

Matavfall är namnet för allting som lätt kan brytas ner biologiskt.  Till exempel matrester, grönsaksrester, tepåsar, kött och fisk rester, äggskal, hushållspapper och servetter.  Det är enklast och bäst att sortera matavfall på plats i köket i en pappersavfallssäck.  Papperspåsarna lägger du sedan i det anpassade avfallskärlet.  Matavfall återvinns till en viktig råvaruprodukt och används för framställning av miljövänlig biogas eller biogödsel för användning av våra svenska jordbruk.

Vi människor slipper helst äckliga odörer av gamla ruttna och mögliga rester och det har tagits fram många olika sorterings system där man på ett smidigt sätt kan slänga de olika avfallen.

Återvinning

Den del av avfallshanteringen som ger störst miljövinst är återvinning av återvinningsbara material

Alla tidningar och förpackningar kan återvinnas till nya produkter med stort bidrag till dagens miljö, genom att det sparar stora mängder energi.  Just pappersåtervinning kan alla bli bättre på eftersom vårt pappersavfall är en mycket stor del av Herr/Fru Svenssons dagliga avfallshantering.

Vi tänker kanske ofta att det känns så tråkigt och jobbigt att sortera sopor men faktum är att har man ett enkelt och smidigt system nära till hands börjar man tycka det är kul, man mår bättre för att man känner att man gör miljön en tjänst. Det känns bra att man klart och tydligt vet vart man ska göra av med sitt skräp utan att det stör eller skadar något eller någon. Det är även en rolig vetskap att det kommer till användning igen i en förmodligen helt annan produkt.

avfallshantering