Vad blir årets ord 2018?

Mer än halva året har gått och frågan är vad som kommer att bli årets ord 2018. Har det tillkommit så många nya ord? Det är klart att det har det! Men det är förstås så att vi fortsatt använder oss av termer som fick stor betydelse under 2017 som metoo och alternativa fakta. Det är ord som fortsatt är viktiga under 2018. Vilka ord som kommer att utses till årets nyord blir tydligare då vi närmar oss slutet av året. Trenden att sätta ihop olika ord, så kallade teleskopord fortsätter. Det beror antagligen på att vi lever i en tid där mycket ska sägas snabbt och med få ord.

Vad blir årets ord 2018? Det får vi snart se…