Mer aptitlig kunskap åt folket

Medierna har som uppgift att informera och sprida kunskap. Men för att folk ska vilja läsa artiklar eller se nyhetsinslag så måste de vara aptitliga. Det ställer höga krav på journalister. Den som jobbar med ämnen som kan ses som lite trista som naturvetenskap måste hitta vinklar som får folk att ta del av informationen. Kanske måste kunskapen blandas in i en artikel som handlar om mord, kändisar och annat som vi upplever som intressant. När kunskapen sprids på ett aptitligt sätt så får vi fakta som vi inte ens tänker på. Det kan få betydelse på lång sikt då kunskapen gör det lättare att se sammanhang.