Mer kunskap åt folket med berättelser

Hur kan man göra kunskap intressant och mer lätt tillgänglig? Med berättelser! Vi tycker alla om en saga eller berättelse om något som har hänt på riktigt. När vi får kunskap serverad på detta sätt så kommer vi ihåg den. Berättelsen är ett oerhört värdefullt verktyg för att lära in nytt och sedan minnas det. Lärare bör använda sig mycket av detta verktyg eftersom det också kan få elever att bli mer uppmärksamma. Då det blir roligt och intressant att lära sig så lär man sig mer. Så enkelt är det.

Det blir alltså mer kunskap åt folket med berättelser som väver in viktiga begrepp och detaljer som annars kan vara svåra att ta till sig som rena fakta.