Varför tappar museer besökare?

När Abba-museet först öppnade så var det många som kom. Men sedan så dalade besökssiffrorna och det är inget unikt för Abba-museet. Folk verkar helt enkelt inte vara lika intresserade av att gå på museum som tidigare. Men vad beror det egentligen på?

En anledning till att museer tappar besökare kan vara mobiltelefonerna. Just det. Mobiltelefoner ger oss numera film, musik, kommunikation och mer i ett paket. De slukar vår tid på ett sätt som är helt unikt. Om du kan se en cool dokumentär om Abba på mobilen så behöver du kanske inte gå till museet om musikgruppen.

Men det är klart, det finns ju utställningar på museer som inte går att uppleva på mobilen. Att dessa inte lockar beror nog på flera olika saker. En kan vara att informationen inte riktigt når ut. Kanske behöver svenska museer jobba mer med sin närvaro online för att få alla som sitter med näsan i den lilla skärmen att haja till och komma på besök!

Är lärarlegitimationen ett hinder?

Om lärarlegitimationen är ett hinder eller inte beror på vem du frågar. En nyutexaminerad lärare måste praktisera innan legitimationen kan ställas ut. Utan legitimation går det inte att ta hand om saker som att sätta betyg. Det finns ju gott om lärare som är utan formell utbildning. De har ingen examen och därmed ingen legitimation.

Det är rektorn som har ansvaret då en lärare är utan legitimation. Det är klart att det påverkar lärarens status men det är inte nödvändigtvis ett hinder. Det går ju alldeles utmärkt att jobba som lärare även utan legitimation och det till en bra lön. Att rektorn får ta ansvaret kan ju ses som ytterligare en fördel för den som jobbar som lärare.

Finns det någon poäng med NE?

När nätet är så fullt av information så kan det ju tyckas överflödigt med ett specifikt lexikon online. Men det finns en poäng med NE och det är att det här är en plats där kunskap samlas på ett så smidigt sätt. Digitala kunskapstjänster är viktiga, inte minst för skolor. Dessutom så är det bra då man jobbar på ett öppet sätt. I likhet med Wikipedia så går det att gå in och justera fel så att uppslagsverket fortsatt kan vara till stor nytta.

Sedan så är det förstås så att privatägda tjänster kan styra över sitt innehåll på ett sätt som ibland kan leda till frågetecken. Folk vill till exempel veta vem som ligger bakom informationen och hur den kan tänkas vinklas. Men även med tanke på detta så finns det en poäng med digitala kunskapstjänster som NE.

Efter fredsavtal uppmärksammas Dawit Isaak igen

Det har inte gått lång tid sedan Eritrea och Etiopien slöt ett historiskt fredsavtal. Det här var något som fick en hel del att börja prata om fallet Dawit Isaak igen. Dawit Isaak är den svensk-eritreanske journalisten som har suttit över 17 år i fängelse i Eritrea. Han har inte haft någon kontakt med omvärlden men företräds i Sverige av sin familj.

Faktum är att Dawits familj inte ens vet om han fortfarande lever. Men de hoppas förstås på det och fortsätter att trycka på makthavare i Sverige för att de ska göra något. Med det historiska fredsavtalet så kan det finna en öppning för att Dawit Isaak kommer att släppas fri via diplomatiska förhandlingar. Det vore en stor nyhet som kommer att beröra många som har följt journalistens tragiska öde via tv och annan media.

Bättre med utantillkunskap i geografi

Utbildningsministern Jan Björklund fick en gång kritik för att han uppmuntrade kunskap som lärs in utantill i ämnen som geografi. Men hade han så fel? Det är klart att vi alla kan se fördelarna med att se ett sammanhang. När du kan relatera ett landområde till viktiga händelser i regionen så får kunskapen större betydelse. Men det utesluter inte behovet av att till en början känna till området och veta att det till exempel är ett land som ligger i en viss del av världen.

Björklunds förslag om hur geografi ska läras in kanske kan ses som förlegade i en värld där sammanhangen är så pass viktiga. Idag så suddas ju gränser ut när vi alla tillhör samma värld online. Men samtidigt så finns det orsak till att betänka hur bristande grundläggande kunskaper i ämnen som geografi faktiskt kan leda till att det blir svårt för elever att analyser samtidens händelser på rätt sätt.