Finns det någon poäng med NE?

När nätet är så fullt av information så kan det ju tyckas överflödigt med ett specifikt lexikon online. Men det finns en poäng med NE och det är att det här är en plats där kunskap samlas på ett så smidigt sätt. Digitala kunskapstjänster är viktiga, inte minst för skolor. Dessutom så är det bra då man jobbar på ett öppet sätt. I likhet med Wikipedia så går det att gå in och justera fel så att uppslagsverket fortsatt kan vara till stor nytta.

Sedan så är det förstås så att privatägda tjänster kan styra över sitt innehåll på ett sätt som ibland kan leda till frågetecken. Folk vill till exempel veta vem som ligger bakom informationen och hur den kan tänkas vinklas. Men även med tanke på detta så finns det en poäng med digitala kunskapstjänster som NE.