Plats för mer lekfullhet i skolan

Lekfullhet är viktigt. Leken kan få oss att upptäcka nya lösningar och dessa kan vara nästa stora uppfinningar. Om skolan ska vara en plats för god utveckling så måste det finnas plats för lek. Leks det tillräckligt i skolan? Då det blir rast så är det många barn som hämtar sina mobiler för att chatta och spela spel. Det kanske kan vara trevligt, men frågan är om det är lika utvecklande som att syssla med klassiska lekar tillsammans med andra.

Fast en lekställning på en klassisk skolgård är inte nödvändigtvis den bästa vägen till god utveckling via lek. Det finns redan nu flera skolor i USA som satsar på så kallade naturliga lekplatser. Det är ställen där barn kan leka med stenar, grenar, vatten, och till och med eld. Det finns vuxna på plats men barnen skyddas inte på samma sätt som på en organiserad lekplats. Det här kan vara den typ av lek som gör att barnen sedan blir vuxna som kan tänka utanför ramarna och komma med helt fantastiska lösningar för vår värld.