Flera språk är bra för tänkandet

Det finns tillfällen då föräldrar som har olika språk bestämmer sig för att bara tala det ena. På samma sätt kan familjer som flyttar utomlands välja att fokusera på det nya landets språk. Detta för att göra det lättare för barnen. Men det är inte säkert att fler än ett språk är en nackdel för barnets utveckling. Det finns förskole pedagoger som säger att flera språk är helt okej så länge som det finns ett språk.

Det viktigaste är att barnen får många ord så att de kan beskriva sitt liv och sin verklighet. Det kräver att föräldrar och andra pratar mycket med barnen. Exakt vilket språk det blir är inte så viktigt.

Barn som kan mer än ett språk lär dig från tidig ålder att det går att säga samma sak på olika sätt. Det är en viktig lärdom för tänkandet. Det gör att de förstår att det går att se situationer och saker på olika sätt. Barn som är flerspråkiga kan alltså få lättare att lära in då de blir äldre helt enkelt för att deras hjärnor är vana vid att använda flera tankespår för samma sak.