Feminin sympati på tyska

I Tyskland så kan man inte kalla en kvinnlig lärare för lärare, hon är en lärarinna. I Sverige så går det ju bra att prata om en skådespelare som är kvinna, fast tvärtom blir lite märkligt. Det har diskuterats i Tyskland omkring språkregler som gör att man får feminin sympati och maskulint ogillande. Man pratar om att kvinnor diskrimineras i språket. Det här är ju inte så konstigt. Om vi betänker närliggande historia och kultur så har det ju inte direkt handlat om jämlikhet. Kvinnornas plats har varit tydlig och den speglas i språket. Men frågan är om det är rätt väg att gå att ändra språkets regler. Kanske kommer språket ändå att förändras i takt med att verkligheten förändras. Det tar tid men det händer till sist då det blir förlegat att göra skillnader i språket som inte längre reflekterar verkligheten.