Hur ska arabiska namn stavas?

När du läser om politiker, ledare och kända människor från arabländer så kanske du ser att deras namn stavas lite olika. Kadaffi var ett bra exempel på detta. Libyens ledares namn stavades på många olika sätt och anledningen till denna var inte att tidningar inte visste hur namnet skulle stavas. Det fanns helt enkelt många olika versioner. Det här beror på att det inte finns några tydliga regler för avstavningar av arabiska namn. Arabiskan använder ju inte samma bokstäver som svenskan och engelskan och då måste man finna lösningar som ger ett uttal som kommer att låta rätt. Det här är heller inte helt enkelt eftersom vi inte direkt är vana vid de ljud som måste formas då man talar semitiska språk.