Det sällsynta finns på Internet

På nätet så finns precis allt. Om du ser på tv så får du bara se det som kanalernas chefer har bestämt sig för att sända. Men på nätet så finns det idéer och berättelser som aldrig hade kommit fram om det bara var upp till mediecheferna. Du finner det sällsynta på Internet via bloggar och andra sajter som publicerar ovanliga inslag. Det finns också sajter och videokanaler på Youtube som är till för att lyfta fram unika historier som inte får utrymme i traditionell media. Det gör att du kan få så mycket mer kunskap om det lilla i vår stora värld. På så vis så är nätet verkligen en form av klister som för samman mänskligheten till en enda boll av tankar och kreativitet.