Vad innebär ett läkarintyg för alkohol och droger?

Det sker titt som tätt att förare åker fast för rattfylla eller för att vara under påverkan av droger då de kör. Detta är allvarligt för en privat bilist men kanske ännu värre för den som är yrkeschaufför. För att ge förare en chans att rätta till situationen så finns det läkarintyg för alkohol och droger som går hand i hand med en provperiod då körkortet kan återfås.

Så fungerar läkarintyg för alkohol och droger

När du har fått krav från Transportstyrelsen om att bevisa att du är nykter och utan droger under en testperiod så måste du få intyg om detta från en läkare. Det innebär att du går till en specialistläkare och lämnar urinprov såväl som blodprov med jämna mellanrum.

Så länge som du får läkarintyg för alkohol och droger så kan du fortsätta köra. Det variera hur många prov som måste tas tills du får ditt körkort åter. Dessutom så är det ofta så att dessa prover ska genomföras på ett spontant sätt så att du inte kan planera in användning av alkohol och droger så att det inte märks.

Du bokar tid på en klinik som kan erbjuda läkarintyg för alkohol och droger för dig som mist ditt körkort och vill få det igen. Det är bara att ta med de dokument du har fått från Transportstyrelsen så kan du få en plan för dina intyg.

En specialistklinik som jobbar med detta kan göra processen mycket enkel för dig. De kan till exempel skicka in alla intyg som krävs så att inget missas. Detta är högst relevant för dig som behöver tillstånd att få fortsätta köra efter att ha åkt dit för rattfylla eller drogpåverkan.

Skador som kan undvikas med en dagvattenkassett

Vatten kan ses som ett nödvändigt ont när det kommer för mycket på en gång. Vi kan ju inte leva utan nederbörden men samtidigt måste vi styra upp den. Ett sätt att motverka problem med översvämningar är att installera en dagvattenkassett i marken.

Inom industrin så kan det finnas stora system av dagvattenkassetter under marken. Där vill man verkligen inte få problem med de skador som kan uppstå när stora vattenmassor hamnar precis var som helst.

Men vilka problem kan det handla om? Vi ska ta en titt på några vanliga faror med översvämningar till följd av kraftig nederbörd.

5 saker en dagvattenkassett kan motverka:

  1. Översvämning av byggnader. Att inte kunna ta sig in eller ut ur en byggnad är ju en katastrof. Detta oavsett om det rör sig om flera meter vatten eller om pölar som sätter automatiska dörrar ur spel. Med en dagvattenkassett och system med dagvattenmagasin och filter så går det att mota bort vattnet innan man ens kommer nära en översvämning.
  2. Maskiner kan skadas. När maskiner och verktyg utsätts för vatten så finns det risk för att de skadas. Särskilt där man jobbar med elektricitet. Om en översvämning inte motverkas så kan alltså hela produktionen sättas ur spel och det är ett stort problem för många! Dessutom blir det ju stora efterföljande kostnader då man måste köpa in nya redskap och maskiner.
  3. Erosion. Erosionen som kan uppstå till följd av en översvämning är verkligen farlig. Det här är något som kan ske där det finns vägar och trottoarer såväl som i industriområden och ute i naturen. Om grunder luckras upp och inte längre ger det stöd vi räknar med så är det verkligen ett problem som kan innebära livsfara.
  4. Förgiftning. Regnvatten är kanske rent då det faller från himlen. Men när det sedan rinner av från vägar så tar det med sig en massa smuts och gifter. Dessa gifter kan hamna i vår natur och sedan hos oss. Med en dagvattenkassett som är kopplad till filter kan vi undvika att förgifta vår natur och dessutom göra det lättare för reningsverk att klara av trycket under regnoväder.
  5. Förstörelse av lager. Ett lager som översvämmas blir en dyr historia. Om det inte finns dagvattenkassetter och system för att få bort vattnet så kan detta ske. När material och produkter förstörs så kan det kosta företag väldigt mycket. Det är bra mycket billigare att förbereda med smarta dagvattensystem i marken.

För att undvika den här typen av skador och problem är det väldigt viktigt att industriområden såväl som kommersiella zoner förses med lösningar för uppsamling av dagvatten. Idag kan detta göras på ett enkelt sätt med lättviktiga system som inte måste grävas ner alltför djupt i marken.

Misstag som kan leda till att du får sälja bolag

När du startar ett bolag så är det mycket att hålla reda på. Det sista du går och funderar på är ju att sälja bolag, men faktum är att detta kan ske snarare än du tror. Om du inte har förstått hur du ska driva företag för att hålla det på rätt spår så kan det snart bli så att du får lägga ner och sälja företaget om det är möjligt.

Vi tar en titt på några av de främsta misstagen som kan leda till att du får sälja bolag innan din verksamhet ens har kommit igång…

Undvik att sälja bolag för avveckling genom att:

Komma med något unikt

Du måste inte uppfinna hjulet igen, men visst är det viktigt att erbjuda något som är unikt. Att försöka göra precis samma sak som någon annan gör är ett vanligt misstag. Kunder som redan handlar en produkt eller tjänst från ett annat företag lär inte testa dig istället såvida du inte kommer med något unikt.

När du inte får kunderna som du tänkt dig så kan det absolut bli så att du får sälja bolag för avveckling för att undvika konkurs.

Jobba med marknadsföring från dag 1

Tänk inte att det där med reklamen kommer att ordna sig. Även om du har en jättebra produkt så kan du inte räkna med att ryktet kommer att sprida sig bara för att du får några nöjda kunder. Folk håller inte på och mallar sig på Facebook hur som helst. Detta är något som du måste stimulera på olika sätt.

Om du inte har något intresse av IT och marknadsföring online så är det väldigt viktigt att du ser till att lägga ut jobbet på de som har det. Det tar inte lång tid innan du får sälja ditt ab eller tvingas lägga ner bolag om du inte är aktiv med din marknadsföring för att driva in nya kunder.

Ha koll på hur det går

Det kommer in beställningar och det verkar ju som att det fungerar men du ska inte gissa på att det verkligen gör det. Genom att se noga på siffror och hur olika insatser du gör för bolaget har lyckas så har du koll på vad som händer.

Det här är väldigt viktigt med tanke på att du betalar för marknadsföring och köper in vissa uppdrag av andra företag. Du måste ju veta att detta ger något och att det hela fungerar. Om du ser var det brister kan du göra något åt saken i tid.

Jobba med det du brinner för

Passion är något som kan göra skillnaden mellan att lyckas och få lägga ner. När du brinner för det du gör så ökar chansen för att det kommer att gå bra. Du behöver inte sälja bolag när du hela tiden investerar din tid och tankar i nya sätt att ta verksamheten till nya nivåer.

Om du startade ditt bolag på grund av att du brinner för det du kommer att syssla med så är risken för avveckling mycket mindre.

Var på rätt plats i rätt tid

Att vara på rätt plats i rätt tid behöver inte alls vara som slumpen. Du kan lära dig mycket om din målgrupp innan du ens registrerar ditt bolag. Om du är på rätt plats så ökar ju chansen för att du säljer.

Att öppna en butik där din målgrupp inte rör sig är ju inte smart. På samma sätt kan du tänka online. Det finns ingen mening med att synas där de som vill köpa från dig aldrig surfar. Det ska du inte betala för!

Lär dig också mer om event och händelser där du kan synas. Det kan vara mässor såväl som nätevent där många kan se ditt erbjudande och ta kontakt.

Ha en plan för dåliga dagar

Det kan förstås vara så att du hamnar i en svacka. Då behöver du inte sälja bolag för att likvidera om du bara har en plan för detta. Var medveten om du gör om det inte kommer beställningar på många veckors tid och hur du ska jobba för att komma igen.

Vad kallas den som jobbar med att sälja bolag?

Idag är det inte alls ovanligt att ta hjälp av andra för att sälja bolag eller köpa företag. Beroende på varför du vill sälja så finns det lite olika tjänster att ta hjälp av. Men vad kallas den som jobbar med att sälja verksamheter? Det ska vi ta en titt på här.

En företagsmäklare jobbar med att sälja bolag

När du vill driva företag och syssla med din entreprenörskap på ett smidigt sätt så finns det fördelar med att få hjälp med att sälja bolag. Du kan vända dig till en företagsmäklare som också kan kallas för företagsförmedlare för att få hjälp.

Företagsmäklare är som spindeln i nätet. De sätter samman den som säljer med den som vill köpa. Många gånger har en bra företagsförmedlare gott om kontakter. Det kan finnas personer som bara väntar på att ett företag som ditt ska bli aktuellt för försäljning.

Företagsmäklaren är alltså inte den som äger bolaget som säljs eller köps. Det här är en person som har kunskapen som krävs för att hjälpa till med avtal såväl som diskussioner om pris. En företagsmäklare brukar också kunna hjälpa till med värdering av bolag vilket är viktigt både för den som ska sälja ab som den som vill köpa det.

Bolagsserviceföretag kan också sälja ab

Det kan också vara så att en bolagsservice erbjuder lagerbolag. Det här är bolag som är registrerade hos Bolagsverket men som aldrig har varit verksamma. Många bolag som sysslar med att köpa ab för att avveckla har också lagerbolagen som en tjänst. De sysslar alltså med att sälja bolag som är redo att jobba med på en gång.

Här kan du också kalla den som säljer för en form av mäklare. Skillnaden ligger i att lagerbolagen aldrig har varit aktiva. Bolagsservicen måste inte värdera bolaget. Tjänsten går ut på att sälja bolag som är som skal där den som köper sedan får forma sin egen verksamhet och bygga vidare på den.

Vad är det korrekta namnet på fördröjningsmagasin?

När det regnar kraftigt så är det väldigt bra om det ligger fördröjningsmagasin i marken. Dessa kommer ju att bromsa vattenmassorna samtidigt som de skickas vidare i system under marken. Dagvattenhantering är viktig i olika sammanhang. Inom industri är den ett måste i områden som kan översvämmas och privata hem och tomter behöver också dagvattenkassetter.

Men vad är den korrekta benämningen på fördröjningsmagasin? Det finns ju olika namn som används i olika sammanhang. Vi tar en titt på detta…

Olika namn på fördröjningsmagasin

Fördröjningsmagasin som är till för att hantera regnvatten kan också kallas för skyfallsmagasin vilket beskriver deras funktion mycket väl. Ett annat namn är dagvattenmagasin och det är också det som många företag som tillverkar den här typen av dagvattenhantering kallar magasinen för.

Det finns också något som kallas för dagvattenkassett men det är inte samma sak som ett fördröjningsmagasin. Dessa två ord är dock högst relaterade. När system för dagvattenuppsamling i marken byggs kopplar man nämligen dagvattenmagasinen mot dagvattenkassetter.

Det här bildar system som för vattnet vidare i rätt riktning. På så vis kan man leda vattnet till önskvärd plats. Det kan vara avloppssystemet eller en plats i naturen där vattnet på ett säkert sätt kan ta sig vidare utan att skada egendom, vägar och parkeringsplatser.

Viktigt att använda rätt namn

När du behöver beställa fördröjningsmagasin så är det viktigt att du ser till att verkstaden som ska tillverka och montera förstår vad som avses. I och med att man inom branschen använder sig av olika namn för samma sak så kan det vara lite förvirrande.

Dessutom finns det ju de som felaktigt säger dagvattenkassett även om magasinen och då kan det lätt bli missförstånd. Om du vänder dig till en tillverkare som kan skillnaderna och som förstår vad du behöver så lär det inte bli några missförstånd. Men tänk på att beskriva vad du ska använda fördröjningsmagasinet till så att det blir tydligt.

Det kan ju faktiskt vara så att du behöver lite vägledning för att få rätt produkt. Det händer mycket med utvecklingen av produkter för hantering av dagvatten. Glöm inte bort att även snö som faller i stora mängder behöver en god hantering och uppsamling i marken då den smälter.

Dagvattensystem av olika storlek och material

När man använder ordet fördröjningsmagasin så handlar det oftast om lite större komponenter som är en del av större system. Det är inte samma sak som att vilja testa en dagvattenkassett istället för stenkista i den egna villaträdgården.

Dessutom är det klokt att beakta hur stor nederbörd och i vilken typ av mark som magasinet för regnvatten ska klara av. Detta går att diskutera med proffs som tillverkar dagvattensystem och som förstår skillnaden mellan kistor, magasin och kassetter!