Det är inte vem som helst som kan bli alkoholist

Alkoholism är inte roligt. Den som har växt upp med föräldrar eller syskon som har drabbats av alkoholism vet hur svårt det är. När folk jämför beroende av mobiler och internet med alkoholism så kan det kännas som ett hån mot den som är alkoholist. Det får det att framstå som att vem som helst kan bli alkoholist precis som i stort sett alla är beroende av en smartphone.

Vem som helst kan inte bli alkoholist. De flesta kan dricka alkohol då och då utan att bli beroende. Men det är svårt att veta vem som kommer att reagera hur. Det är ofta så att personer som har olika typer av personliga problem upplever att de kan döva den mentala smärtan med alkoholen. Det betyder inte att de kommer att bli alkoholister, men risken ökar förstås då livet är svajigt och alkoholen får det att kännas enklare.

Kunskapsbloggen fortsätter att vara smickrad

Kunskapsbloggen har en historia med belöningar och är fortsatt en sajt som många uppskattar. Det största smickret är inte utmärkelser utan alla läsare. Det är roligt att vara med och sprida information om kunskap till fler än de som är väl insatta. Med en blogg som ger så mycket information om olika områden så är det inte så ovanligt att personer som kommer hit för en sak lämnar med kunskap om en annan. Det är något som ger en känsla av att göra skillnad i världen.

Kunskapsbloggen är viktig och det är verkligen en stor glädje att så många hittar vägen hit!

Plats för mer lekfullhet i skolan

Lekfullhet är viktigt. Leken kan få oss att upptäcka nya lösningar och dessa kan vara nästa stora uppfinningar. Om skolan ska vara en plats för god utveckling så måste det finnas plats för lek. Leks det tillräckligt i skolan? Då det blir rast så är det många barn som hämtar sina mobiler för att chatta och spela spel. Det kanske kan vara trevligt, men frågan är om det är lika utvecklande som att syssla med klassiska lekar tillsammans med andra.

Fast en lekställning på en klassisk skolgård är inte nödvändigtvis den bästa vägen till god utveckling via lek. Det finns redan nu flera skolor i USA som satsar på så kallade naturliga lekplatser. Det är ställen där barn kan leka med stenar, grenar, vatten, och till och med eld. Det finns vuxna på plats men barnen skyddas inte på samma sätt som på en organiserad lekplats. Det här kan vara den typ av lek som gör att barnen sedan blir vuxna som kan tänka utanför ramarna och komma med helt fantastiska lösningar för vår värld.

Vanliga stereotyper av norrlänningar

Om du inte är norrlänning så kanske du har en tydlig bild av hur en sådan ska vara. Det finns några väl inarbetade stereotyper av norrlänningar som ofta används i komiska sammanhang. Ta till exempel myten om hur en norrlänning svarar ja. Han säger inte ja utan andas istället in så att det hörs. Det här är förstås inte sant men det är rätt så kul att skämta om.

Andra vanliga stereotyper är att norrlänningarna är lite tröga och att de alltid är starka. Man tänker sig att en person norr om Dalälven är långsamt. Han vill ha det lugnt och skönt. Nu kan det förstås vara så att det är lite lugnare och långsammare i alla mindre samhällen. Det är inte typiskt för Norrland, och visst kan det finnas jäktade korta personer som inte orkar ta mer än några kilon i bänkpress.

Flera språk är bra för tänkandet

Det finns tillfällen då föräldrar som har olika språk bestämmer sig för att bara tala det ena. På samma sätt kan familjer som flyttar utomlands välja att fokusera på det nya landets språk. Detta för att göra det lättare för barnen. Men det är inte säkert att fler än ett språk är en nackdel för barnets utveckling. Det finns förskole pedagoger som säger att flera språk är helt okej så länge som det finns ett språk.

Det viktigaste är att barnen får många ord så att de kan beskriva sitt liv och sin verklighet. Det kräver att föräldrar och andra pratar mycket med barnen. Exakt vilket språk det blir är inte så viktigt.

Barn som kan mer än ett språk lär dig från tidig ålder att det går att säga samma sak på olika sätt. Det är en viktig lärdom för tänkandet. Det gör att de förstår att det går att se situationer och saker på olika sätt. Barn som är flerspråkiga kan alltså få lättare att lära in då de blir äldre helt enkelt för att deras hjärnor är vana vid att använda flera tankespår för samma sak.