Det råder brist på färdighetslärare

Sverige behöver fler lärare. Det är många som är i behov av utbildning. Barn och ungdomar som får utbildning av färdighetslärare drar stor nytta av detta. Att få ett ämne förklarat på ett sätt som gör det begripligt är viktigt. Inte bara för att förstå själva ämnet. En duktig färdighetslärare kan vara med och påverka för framtida lyckade studier. Då det blir enkelt och kul att lära in så ökar chansen för att elever kommer att studera vidare. Det får betydelse för Sverige som nation. Ytterligare en anledning till att det behöver satsas mer på läraryrket och på att se till att potentiella lärare får rätt redskap för att lyckas i sin roll.