I Sverige är det inte få internet användare

I Sverige så används nätet flitigt av alla. Om man jämför med andra länder så kan det vara enorma skillnader. En svensk kvinna använder sig av internet dagligen. Sociala medier används särskilt av kvinnor. Det kanske beror på att sociala medier är som klippta och skurna för att dela den typ av information som kvinnor traditionellt sett intresserar sig för. Barn, mat, mode och liknande.

Men ska internet ses som en mänsklig rättighet och något som bör vara jämlikt mellan könen? Om svaret är ja så är det kanske dags att få fler män att engagera sig i sociala medier. Inte så att de ska tvingas men kanske med hjälp av utbildning…