Formblåsning

Formblåsning för konsumentprodukter

När man tar fram en flaska av plast i vilken man har tänkt lagra bensin och liknande ämnen så kanske man inte funderar så mycket på det där med hygien på verkstaden. Det är klart att man måste vara försiktig med att inte få främmande ämnen i de färdiga flaskorna eftersom detta kan förstöra det innehåll som man fyller dem med, men de flesta inser nog att det där med renlighet blir ännu känsligare då det rör sig om konsumentprodukter. De verkstäder som jobbar med formblåsning för att ta fram konsumentprodukter använder sig av rätt teknik och även god hygien så att de färdiga plastflaskorna och behållarna kan användas direkt och fyllas med dryck och mat.

Formblåsning av konsumentprodukter

Verkstäder som arbetar med tillverkning av konsumentprodukter måste ha tydliga regler för hur man beter sig på verkstadsgolvet. Om du någon gång har kommit på besök under produktionen av behållare som är till för matindustrin så har du med största sannolikhet fått klä dig i skyddskläder, detta trots att du rent praktiskt inte kommer att röra vid de maskiner som tar fram flaskor och behållare. Moderna formblåsningsmaskiner ger en effektiv formblåsning där man kan undvika att främmande material och bakterier når den färdiga plasten, men trots detta så har man tydliga rutiner på verkstaden för att nå en extra hög nivå av säkerhet. För flaskor som ska fyllas med dryck så kräver man mer än en perfekt form, och i Sverige så kan man se att verkstäder håller en väldigt hög nivå vad gäller hygien. Det här gäller även andra tillverkningsmetoder som formsprutning.

FormblåsningKonsumentprodukter kräver både stor innovation vad gäller form och funktion och tanke på hygien och säkerhet. Det här är ett spännande område och man kan se att formblåsning är ett mycket bra alternativ både vad gäller innovationen och säkerheten. Med formblåsningstekniken så får man fram komplexa former för god funktion samtidigt som man ser till att de färdiga produkterna håller god hygien och är säkra att använda för konsumenten.