Behöver vi allmänbildning med Google?

Det finns faktiskt de som hävdar att vi inte behöver läsa flera år vid universitet då all information finns på Google. Men allmänbildning kan ändå ses som en bra sak. Google är inte alltid samma sak som sanning. Även den populära sökmotorn kan göra fel. När du knappar in en fråga så får du en massa resultat. Google gör sitt bästa för att presentera den information som kan anses vara korrekt och pålitlig. Men ibland så dyker det upp grodor.

Om du inte har den allmänbildning som krävs för att lägga märke till felen så kan det gå illa. Det finns berättelser om folk som har hamnat på helt fel ställen då de följde Googles anvisningar. Utan allmänbildning så får du lita blint på Google och det är kanske inte så bra. En kombination av allmänbildning och kunskap om hur man använder nätet är antagligen den allra bästa kombinationen.