Hantera dagvatten med dagvattenkassetter

Då man funderar på att gräva och bygga stenkista för dränering så bör man även beakta dagvattenkassetter som fungerar fint för att leda bort regnvatten från det vanliga avloppssystemet. Har man ett väl fungerande dagvattenmagasin och fördröjningsmagasin så kan man undvika översvämningar till följd av hårt regn, och ett överbelastat kommunalt system för avlopp. Det här är något som alla tjänar på då man med smarta lösningar för dränering av dagvatten både räddar sitt eget hus och ser till att det kommunala avloppssystemet inte överbelastas med vatten som kan ledas åt annat håll.

Tillverkning av dagvattenkassetter
Dagvattenkassetterna som tillverkas för att fungera som smart dränering i marken är gjorda av plastmaterial. Med termoplast så får man lätthet och även slitstarkhet. Man kan förstås undra om det är så klokt att lägga ner polyuretan i marken och det här är en viktig frågeställning. Faktum är att dagvattenkassetterna som tas fram med tillverkningsmetoder som formsprutning och formgjutning anses vara väldigt bra för miljön. Man ser nämligen på helheten och den nytta man har av att kunna leda undan vatten som annars hade kunnat leda till så mycket förstörelse och problem. Genom att använda sig av plastgranulat av hög kvalitet, det vill säga masterbatch, så ser man till att kassetterna får en mycket hög hållbarhet och att de inte utgör en fara för omkringliggande natur. För vår plastindustri som är så väl utvecklad och som använder sig av så effektiva metoder för att skapa plastverktyg så är det inte svårt att skapa kassetter som är perfekt utformade för sin uppgift och som man kan koppla ledningar och rör till för att få till den dränering som man är ute efter.

Koppla samman med dagvattenavlopp eller inte
Ibland så får man rådet att helt enkelt koppla sin dagvattenkassett till det dagvattenavloppssystem som finns i närheten. Det är klart att det finns en fördel med att kunna leda vattnet till ett existerande system men det här är inte alltid den bästa lösningen. Om det blir så att avloppssystemet överbelastas så kan man få avloppsvatten tillbaka till sin kassett och vidare tillbaka till husgrunden och det är minst sagt problematiskt. Det är på grund av detta som det kan vara klokt att finna bättre sätt att dränera bort vattnet från kassetten. Det här ska man ge god tanke innan man börjar installera sitt system för det kan finnas flera olika alternativ och då är det klokt att välja det som kommer att bli effektivast och som kommer att klara av högt tryck då det kanske blir till ordentliga regnstormar med stora översvämningar som resultat.