Går det att bedöma elever objektivt?

Många har minnen av skolan som en tid som var både rolig och besvärlig. I en ålder då det händer så mycket fysiskt och mentalt så är det inte alltid så lätt att dra jämnt med en lärare som kanske är mer eller mindre lämpad för sin roll. En lärare som ska ge omdömen och betyg måste göra det objektivt, men är det ens möjligt?

Det är ju helt naturligt att vi tycker mer om vissa än andra. Om en elev inte förstår ämnet och dessutom har personlighetsdrag som känns irriterande så finns det risk för att läraren ger betyg som påverkas av detta. En duktig lärare är förstås medveten om detta och jobbar med teknik för att förbli så rättvis och så objektiv som bara möjligt.

Men helt objektiv kan ingen människa bli. Kanske är det också därför som det är så viktigt med fortsatta internationella prov som visar svart på vitt vilken nivå en elev ligger på. I varje fall i situationer då det har låst sig helt och hållet mellan en viss elev och en viss lärare.