Hur går en likvidation till?

En likvidation innebär att man lägger ner företaget och avvecklar det helt och hållet. Det här är inte samma sak som konkurs för man kan likvidera frivilligt. Rent praktiskt så innebär likvidationen att man löser upp aktiebolaget så snart som skulder har betalats. Om det finns något överskott kvar så kommer det att delas upp mellan de som äger aktier i företaget.

Bolagsstämman beslutar om likvidation

När det handlar om frivillig likvidation så är det bolagsstämman som beslutar om den. När det är tvångslikvidation så är det istället Bolagsverket eller tingsrätten som beslutar om den. Det är mycket viktigt att man fattar beslutet på rätt sätt. En liten detalj som att man måste ange datum för likvidation kan få betydelse. Om man inte beslutar om ett specifikt datum så kommer likvidationen att gälla från samma datum som stämman hölls och det är ju inte alltid önskvärt.

En eller flera likvidatorer

Man kan ha en eller flera likvidatorer. Vid tvångslikvidation så kommer Bolagsverket eller tingsrätten att utse dessa. När ett aktiebolag har en revisor så kommer den att fortsätta med sitt jobb när likvidationen genomförs. Den som är utsedd som likvidator ska sköta avveckling av aktiebolaget. När likvidatorn väl har tagit fram en slutredovisning och presenterat den på en bolagsstämma så kan man se bolaget som upplöst.

Likvidatorn kommer att anmäla till Bolagsverket om att slutredovisningen har lagts fram på en bolagsstämma. Det leder till att bolaget avregistreras hos Bolagsverket. Det är också då som man kan betala ut överskott till de som äger aktier i bolaget. Man kan också bestämma om annat i bolagsordningen.

Det går att ångra en likvidation men det ska göras på rätt sätt. På Bolagsverkets hemsida så kan man få mer information om hur man kan återuppta verksamheten trots att man har satt igång en likvidation.

Vad kostar det att likvidera bolag?

Hur mycket det kommer att kosta att likvidera ett bolag beror en hel del på hur stort företaget var och även på hur likvidationen ser ut. Den som agerar som likvidator ska få betalt för uppdraget av aktiebolaget. Den här personen kan också i vissa fall få ersättning från Bolagsverket. Det går att sälja bolaget till en bolagsservice för att få hjälp med snabbavveckling. Då får man redan vid försäljningen ut pengar för företaget och sedan så slipper man själv ta hand om likvidation. Det här innebär förstås att man får ge en viss del av vinsten till bolaget som likviderar men det kan det vara värt. Med en snabbavveckling så kan man ju gå vidare och så slipper man allt det administrativa omkring avvecklingen av det gamla bolaget.