Hur kan man sälja bolag för att avveckla det?

Om det är så att man vill sälja bolag för att avveckla det så är det viktigt att man säljer till rätt företag. Idag finns det bolagsservice som erbjuder att likvidera aktiebolag åt dig. Det betyder att de köper ditt företag i vilande form för att sedan ta hand om allt som har med avvecklingen att göra. Det här kan vara mycket bekvämt då det innebär att du själv inte måste ta hand om det administrativa arbetet med likvidationen.

Sälja bolag för snabbavveckling

När en bolagsservice tar hand om att lägga ner ett bolag så brukar det kallas för snabbavveckling. Det betyder inte att det finns något slags magiskt sätt att snabbare bli klar med Bolagsverkets blanketter. Det är inte så att bolagsservicen har förtur och snabbare kan bli klart med avveckling. Att man kallar detta för en snabb avveckling beror på att du så snart som du kan sälja bolag också är klar med det. Du kommer inte att behöva sköta kommunikation med Bolagsverket. Det kommer bolagsservicen som köpte att göra.

Det går alltså snabbt för dig men kommer att ta tid för tjänsten som nu äger bolaget och måste jobba med att likvidera. Om det här är en seriös tjänst så kan du lita på att avvecklingen sker i enlighet med alla regler som finns. Men om du väljer ett företag som fuskar så kommer det att leda till problem. Med tanke på detta så ska du alltid vara noga med att sälja bolag till en tjänst som är känd för att sköta avvecklingen på ett bra sätt.