Obama fick men inget fredspris till Gandhi

Det går inte att ge fredspriset postumt. Det står tydligt i reglerna för detta pris att det ska ges till en levande person. Det finns de som menar att det är anledningen till att Obama fick priset i förväg. Inte för att de trodde att han skulle mördas. Men med facit i hand så visste man att Gandhi missade priset av olika tekniska anledningar. Det ville man undvika med Obama.

Så det blev helt enkelt så att Gandhi aldrig fick Nobels fredspris men att Obama fick det. Det här kan tyckas helt märkligt med tanke på vad dessa två män har åstadkommit i sina liv. Men så ser världen ut och regler är regler.