Ett isländskt vulkanutbrott drabbar hela världen

Kanske minns du utbrottet år 2010 som lamslog stora delar av Europa och påverkade resten av världen då flygresor ställdes in på grund av det stora moln av aska som fanns i luftrummet. Men det är inte bara flygtrafik som kan påverkas av vulkanutbrott på Island. Historiskt sett så har utbrotten på ön lett till stora problem lokalt såväl som vidare ute i Europa.

Kallare klimat i Europa

Det sägs att ett vulkanutbrott vid berget Laki under 1700-talet ledde till ett kallare klimat i Europa. På grund av kylan så blev det missväxt och det finns de som hävdar att det här rentav var en orsak till den franska revolutionen.

På Island så dog en femtedel av befolkningen på grund av Lakis utbrottet. Det var en lokal katastrof. Då var det ingen som bekymrade sig om ask-moln och inställd flygtrafik. Men även idag så finns det mer att oroa sig för då det blir dags igen. Klimatförändringar är inget att ta med en klackspark och ett allvarligt vulkanutbrott på Island kan leda till förändringar som får konsekvenser på många olika sätt.