Nu är lärarlegitimationen verklighet

I Sverige så går det att få lärarlegitimation. Den ges av Skolverket direkt via hemsidan. Den som är utbildad lärare och har allt annat som krävs för legitimation kan ansöka om den direkt på Skolverkets hemsida. Reglerna för legitimationen bygger på Skollagen. Man måste inte ha en svensk lärarexamen för att få legitimation. Den som har tagit sin lärarexamen i ett annat land kan också ansöka om legitimation. Men det finns också undantag. Det går att få en legitimation utan en examen. I särskilda fall så görs ett undantag. Om du till exempel har en behörighetsförklaring från 1990-talet så kan du konvertera denna till en legitimation. Om så är fallet så bör du kontakta Skolverket för att få mer information och ta reda på hur du ska gå till väga för att få din legitimation.