Är lärarlegitimationen ett hinder?

Om lärarlegitimationen är ett hinder eller inte beror på vem du frågar. En nyutexaminerad lärare måste praktisera innan legitimationen kan ställas ut. Utan legitimation går det inte att ta hand om saker som att sätta betyg. Det finns ju gott om lärare som är utan formell utbildning. De har ingen examen och därmed ingen legitimation.

Det är rektorn som har ansvaret då en lärare är utan legitimation. Det är klart att det påverkar lärarens status men det är inte nödvändigtvis ett hinder. Det går ju alldeles utmärkt att jobba som lärare även utan legitimation och det till en bra lön. Att rektorn får ta ansvaret kan ju ses som ytterligare en fördel för den som jobbar som lärare.