Uppslagsord i uppslagsverk online

När du undrar över ett ord så är du bara några klick från information om det. Numera så finns det fantastiska uppslagsverk online. NE är inte det enda. Du kan ju till exempel dra nytta av Wikipedia som är ett slags folkets uppslagsverk där det går att redigera. Helt fritt är inte Wikipedia. Det finns redaktörer som styr över innehållet.

Det här är något som har uppmärksammats av olika intressegrupper. Wikipedia tillåter nämligen inte vilka redigeringar och kommentarer som helst. Om de inte håller sig till gängse vetenskaplig standard som till exempel att jorden kom till i en slumpvis explosion och är flera miljoner år gammal så kommer de inte med.

Med tanke på hur Wikipedia håller rent i uppslagsverket från religiösa inslag och viss typ av information så är det viktigt att vara källkritisk oavsett vilket uppslagsverk som används. Det är i stort sett omöjligt att komma ifrån att de ord som förklaras i ett uppslagsverk påverkas av personerna som redigerar och bestämmer över vilken världssyn som ska råda i uppslagsboken.