Ska politiska partier tillåtas i skolan?

På låg och mellanstadiet så kanske det räcker att diskutera hur politik fungerar i Sverige. Men på högstadiet och vidare så finns det på ett naturligt sätt ett intresse av att engagera sig politiskt. Men demokratin är ju utformad på ett sätt som innebär risker. Om tillräckligt många vill ha ett parti som står för åsikter som är farliga och skrämmande för utvalda grupper så kan det ju leda till problem i skolmiljön. Men vem ska sålla?

Det blir nog svårt att helt förbjuda politiska partiers närvaro på högstadiet och i gymnasiet. Det är också viktigt att elever hänger med i det som händer politiskt i Sverige då de närmar sig ålder för rösträtt. Kanske kan man jobba mer med källkritik för att ge eleverna verktygen som krävs för att förstå politiken och partilinjer. Öppna debatter där politiker får svara på frågor kan också göra att politikens närvaro i skolan leder till en positiv utveckling där fler engagerar sig i viktiga samhällsfrågor.