Regler för sommardäck

Att ha rätt däck vid rätt tider på året förbättrar bilens köregenskaper och minskar risken att köra av vägen. I ett land som Sverige med varierande väder så är det viktigt att utrusta sitt fordon utefter väglag och gällande regler. Att ha en rätt utrustad bil med bra sommardäck förbättrar bilens köregenskaper och livslängd. Därför ska man ta regler och lagar på allvar då man ser över och utrustar sitt fordon.

Regler för sommardäck

Det är sommardäck lag på att inte blanda sommardäcken och vinterdäcken. Mellan den 1 december till den 31 mars är det lagstiftat att man måste ha vinterdäck vid halt väglag. Men även utanför detta tidsintervall rekommenderas att inte använda sommardäcken vid vinterväglag. Genom att köra med fel däck när det är halt äventyrar man inte bara sin egen säkerhet utan utsätter också eventuella passagerare och medtrafikanter för risk.

Mönsterdjup

Enligt sommardäck regler ska däcken ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm. Eftersom däcken är den enda delen av bilen som har kontakt med vägen spelar mönsterdjupet en stor roll för bilens väggrepp. Under sommaren i Sverige regnar det ofta, fårorna i däcken förhindrar vattenplaning som kan göra att bilen får sladd. Att se till att man har rätt mönsterdjup och byta däck om de har slitits ner för mycket är därför varje ansvarig bilägares uppgift. Däcken kan också indikera bilens hälsotillstånd. Kör man på för lågt mönsterdjup ökar risken för däckskador och gör att bilen får sämre prestanda.

För att inspektera mönsterdjupet på sina sommardäck kan man vrida framdäcken i en 45 gradig vinkel för att få bättre översikt. Sedan kan själva kontrollen börja, det är viktigt att inte gissa sig fram utan använda sig av en mönsterdjupsmätare. En sådan kan man få tag på i en detaljhandel som säljer biltillbehör eller på en bensinmack. De lagstiftade 1,6 millimetrarna som gäller för sommardäck mäts utifrån huvud-mönstret som motsvarar de mittersta 75% av däckets beredd. Mönsterdjupet bör kontrolleras på flera olika ställen för att ge en säker uppfattning.

Är man osäker ar det vettigt att prata med en professionell däckhandlare.

Att hålla däcken i trim

Lufttrycket påverkar många saker, bland annat fordonets styrförmåga och vägegenskaper. Det förebygger också onödigt slitage på däcken. Inkorrekt lufttryck förlänger även bromssträckan och gör att bilen drar mer bränsle. Det minskar bilens prestanda och kan i förlängningen leda till plötslig tryckförlust. Att ha för lågt lufttryck ökar även risken för vattenplaning. Lufttrycket på alla däck bör därför kontrolleras en gång i månaden eller före en lång resa. Det är bäst att genomföra kontrollen när sommardäcken är kalla. Vad som är rätt lufttryck brukar vara olika på fram och backdäcken. Informationen kan man oftast hitta i antingen instruktionsboken, på dörrsidan vid förarplatsen eller på tanklocket.

Varning för däcktester

Det är inte alltid som däcktester stämmer. Läs intressant artikel om varning för däcktester