Så blir bockautomater säkra för operatören

Ergonomi är ett ord som man fokuserar mycket på då man jobbar på verkstad. Tunga lyft och rörelser som inte är helt bekväma kan leda till att en operatör slits ut och blir sjuk. Det här är något som utvecklare av nya bockautomater betänker då de tar fram industrimaskiner.  Det är inte bara snabb produktion med perfekta resultat som är viktigt. För verkstaden så kan det bli dyrt om en operatör inte kan fortsätta jobba då han eller hon blir sjuk av ett alltför tungt arbete. Man har alltså mycket att vinna på att investera i industrimaskiner som är säkra för operatören att hantera.

Bockautomater som jobbar automatiskt

Automatiken har fått stor betydelse för operatörers säkerhet. Bockautomater som drivs automatiskt gör det ju möjligt att hålla ett säkert avstånd från arbetsprocessen. Operatören behöver inte själv ta tag i verktygen som ska bocka. Det här sker inuti maskinen. Med smart form och design så är det också så att operatören skyddas mot delar som kan lossna och flyga. De kommer att landa inuti maskinen som omges av ett maskinskydd. Med signaler så kan operatören se till att maskinen servas på rätt sätt. Det finns ingen risk för att händer kommer i kläm eller att andra olyckor sker då man kan läsa av vad som händer i maskinen utan att behöva öppna den.

Smarta touch skärmar

Med touch skärmar så kan operatören driva maskinen på ett säkrare sätt. Det här får också betydelse för ergonomin. Det kan till exempel vara så att man jobbar med en maskin som har verktygsväxling inbyggd. Denna växling kommer man åt via skärmen. Operatören kommer inte att behöva ta i vassa delar annat än när det ska bytas ut verktyg. Det här minskar på riskerna och gör också att operatören slipper ständiga rörelsemoment som kan vara skadliga för nacke, rygg och axlar.

Lägre ljudnivå på verkstaden

En annan sak som man kanske inte alltid tänker på är det där med ljudnivå på verkstaden. Industrimaskiner har traditionellt sett varit mycket bullriga. Buller mår man inte bra av. Särskilt om man utsätts för det dagligen. Moderna bockautomater är gjorda för att minska på oljud. Det är klart att saker som maskinskydd också får betydelse för ljudvolym. Det här är sådant som bidrar till att det blir mycket trevligare på verkstaden. I vissa fall så kan operatörer rent av jobba utan hörselskydd. Det gör skillnad eftersom man då kan uppleva att man får bättre kontakt med andra som jobbar på samma verkstad. Gemenskapen blir bättre och det går att föra samtal samtidigt som maskinerna jobbar på med bockningen.