Sälja aktiebolag – Vanliga misstag vid värderingen

Om du inte ska sälja aktiebolag för att avveckla det gäller det att få en korrekt värdering för priset. Det här kan vara enklare sagt än gjort. En företagsvärdering är en uppskattning av värdet på ett bolag. Men det finns inte en enkel metod för att utföra värderingen och det är viktigt att vara medveten om.

Sälja aktiebolag till rätt pris

För att sälja aktiebolag till rätt pris måste du får en korrekt värdering. Det betyder att värderingen ska göras med tanke på alla aspekter. Innan du får hjälp med värderingen bör du vara medveten om vanliga misstag.

Värdering enbart baserad på tidigare resultat

Det kan vara lätt att tro att en köpare av ab enbart kommer att köpa baserat på hur det har gått. Men faktum är att den som köper ett företag för att driva det vidare har ett större intresse av vad som komma skall.

Det här är ju sådant som absolut inte är viktigt när ab ska säljas för avveckling. Då ser man inte på möjliga vinster i framtiden. Men för köparen som vill driva bolaget vidare som det är eller som en del av ett större bolag är framtiden en mycket kritisk fråga.

Här är det ju också viktigt att tänka på att den som köper faktiskt måste förstå framtida möjligheter. Om du ska sälja aktiebolag till en person som inte kan branschen kan det påverka priset på ett negativt sätt. Eller tvärtom för att du kanske kan övertyga personen som inte kan tillräckligt.

Men bäst är ändå att sälja till en kunnig person som förstår risker och möjligheter på rätt sätt. Det ger en tryggare försäljning. Men fokus ska ligga på framtid, inte på dåtid!

Vinstmultiplar

Det är också ganska vanligt med misstaget som går under namnet vinstmultiplar. Det går ut på att man med vissa justeringar gångrar tidigare års finansiella resultat. Men det här är inte ett bra sätt att angripa värderingen på. I varje fall inte om vi ska lyssna på vad experter har att säga.

Företagsvärderingen kommer då att baseras på genomsnittliga branschmultiplar. Detta fast att olika företag inte alls liknar varandra. Här kommer ju även framtidens aspekt att försvinna och det fungerar inte.

Mer än historia och framtid får betydelse

Det är också vanligt att man glömmer bort att det finns mer än historia och framtid som avgör priset för ett företag. När du ska sälja aktiebolag är det också viktigt att se lite närmre på saker som kundbas. Inte bara på hur många kunder som finns utan också hur kvalitativ den är.

Det kan ju vara så att det finns särskilt bra kunder som gör stor skillnad i företagets kommande potentiella verksamhet. Precis som att kunder får betydelse är det smart att också se på personal. Personalen är en tillgång som inte ska ignoreras. Deras kunskaper kan också vara något som bidrar till en högre värdering av företaget.

Dessutom ska det ses närmre på varumärkets förankring på marknaden. Det kan också vara något som får betydelse för rätt prisbild. Marknaden i sig är också av vikt. Rör det sig om en marknad i tillväxt där det finns utrymme för kraftig utveckling?

När den som jobbar med att värdera företaget inför en försäljning har förståelse för den här typen av icke traditionella faktorer är det en fördel. Det kan bli intressant att se på mer än vad som har hänt. Dessutom kan bättre kunskap om företagets starka sidor också vara något som hjälper till med värderingen med tanke på framtiden.

Summering

För att sälja aktiebolag till rätt pris är det viktigt att kunna tänka lite utanför ramarna. Det kan vara klokt att få professionell hjälp av ett proffs som jobbar med mer än de traditionella faktorerna för värdering av bolag. Det är något som kan få stor påverkan och vara en positiv kraft till ett bättre slutpris.