Varför vill mormor inte prata finlandssvenska på svenska?

Den som har en morförälder som växte upp i Tornedalen har kanske upplevt att det är svårt att få damen i fråga att prata finska. Detta trots att mormor växte upp med tornedalsfinskan som modersmål. Mormor pratar inte ens finlandssvenska på svenska och det har kanske till och med har lett till att de finska rötterna är okända för barnbarnen.

Varför vill mormor inte prata finländska, finlandssvenska eller finlandssvenska på svenska? Det kan bero på minnen av en tid då det ansågs fult att prata på detta vis. Trots att vi idag lever i en upplyst tid där det knappast borde spela någon roll om svenskan talas med skorrande r eller med finländsk brytning så gör det faktiskt det. I varje fall för mormor som fortsätter att tala rikssvenska för att undgå känslan av att skämmas.