Stegtävlingar, hur fungerar det?

Tävlingar mellan kompisar, arbetskamrater eller i familjen är ofta ett sätt till ökad motivation – att prestera bättre än de andra, att vinna. Stegtävlingar går ut på att under viss tid räkna antalet steg med hjälp av stegmätare och sedan jämföra med övriga deltagare.

Tävlingarna är ett utmärkt sätt att komma igång med regelbunden motionering. Många arbetsgivare har insett att ökad fysisk aktivitet bidrar till friskare personal och minskade kostnader för sjukfrånvaro, därför ökar motionstänkandet. Stegtävlingar uppmuntrar till att ta oss tid och hitta tillfället för att motionera, det finns ju en tävling att vinna eller i värsta fall förlora.

Detta är en tävlingsform som passar alla eftersom de allra flesta har möjlighet att delta. Stegtävlingar är nyttiga, roliga och engagerande och verktygen – stegräknare och webbplats för registrering av antal steg – är enkla.