Är du en digital inföding?

Om du föddes efter det att Internet var ett faktum så finns risken för att du är en digital inföding. Det betyder att du upplever nätet lite som fisken upplever vatten. Du tycker antagligen att saker som penna och papper är överflödigt då du snabbt kan anteckna på din smartphone eller padda. Dessutom så klarar du lätt att spela in ljud eller film för att kommunicera med vänner eller demonstrera vad du menar. Att vara en digital inföding är att inte förstå hur det en gång var omöjligt att se den som man pratade med på telefon om man inte stod ansikte mot ansikte. Är det här bara positivt? Kanske finns det fördelar med att veta hur man har roligt utan en skärm, kanske inte. Svaret beror en hel del på vem du ställer frågan till…