Vad är hälsopromotion?

Hälsopromotion, som även kallas hälsofrämjande arbete, är något som ökat mer och mer under de senaste åren. Arbetet med hälsopromotion innebär att man försöker skapa miljöer och nya förutsättningar för att bidra till välbefinnande och god hälsa i människors liv och i deras verksamheter.

För att få fler att förstå hur viktigt det är att ta hand om sig bedrivs aktiviteter för målgrupper i skolan, på arbetsplatsen och i samhället. Förståelsen om att hälsan gör att man mår bättre, både psykiskt och fysiskt, har gjort att allt fler börjar motionera och tar hand om sin kropp.

Alternativa behandlingsmetoder och förebyggande insatser genom motion tillämpas allt mer och utbildningen inom området hälsopromotion har ökat drastiskt.

Stegräknare, stegdagbok och stegtävlingar

Att arbeta för en bättre hälsa genom bland annat motion är något som många försöker med, men lägger av lika snabbt. Det behövs stark motivation, kraft och vilja för att ta steget att röra på sig.

Vissa väljer att använda gymmet, andra naturen, men många tröttnar snart. Något som då kan användas för att uppmuntra dessa som verkligen försöker är stegräknaren, stegdagboken och stegtävlingar.

Lär dig att ta vara på livet och på dig själv!

På företagen

Det har blivit allt vanligare att företag använder hälsopromotion. Genom att erbjuda sina anställda friskvård kan sjukfrånvaron minska och ge gladare personal, företaget effektiviseras och organisationen utvecklas till det bättre. Man förknippar företaget med omsorgstänkande.

Må bättre

Ett stort hälsoproblem idag är stress som drabbar allt fler, symptom som oro, huvudvärk, sömnsvårigheter, ångest, magproblem, nedstämdhet och muskelspänningar är vanliga.

Genom att stärka hälsan, ta vara på det positiva och det som fungerar bra kan det ofta bidra till att man lär sig slappna av på ett annat sätt och stressen minskar. Detta är vad hälsopromotion handlar om till stor del – att bidra till välbefinnande.