Bättre med utantillkunskap i geografi

Utbildningsministern Jan Björklund fick en gång kritik för att han uppmuntrade kunskap som lärs in utantill i ämnen som geografi. Men hade han så fel? Det är klart att vi alla kan se fördelarna med att se ett sammanhang. När du kan relatera ett landområde till viktiga händelser i regionen så får kunskapen större betydelse. Men det utesluter inte behovet av att till en början känna till området och veta att det till exempel är ett land som ligger i en viss del av världen.

Björklunds förslag om hur geografi ska läras in kanske kan ses som förlegade i en värld där sammanhangen är så pass viktiga. Idag så suddas ju gränser ut när vi alla tillhör samma värld online. Men samtidigt så finns det orsak till att betänka hur bristande grundläggande kunskaper i ämnen som geografi faktiskt kan leda till att det blir svårt för elever att analyser samtidens händelser på rätt sätt.