Viktigt att kunskapspris delas ut av kungligheter

Varför är det så viktigt att kunskapspris delas ut av kungligheter? Kungen, drottningen och kronprinsessan är ofta med då det ska delas ut kunskapspriser till pristagare i olika sammanhang. De har en viktig roll eftersom deras närvaro gör prisutdelningen mer högtidlig. Det hela känns så mycket viktigare då kungligheter finns på plats.

Vi ska också komma ihåg att pressen är mycket intresserad av att följa kungligheterna. På grund av detta så rapporteras det från evenemang där priser har delats ut med kunglig hand. Det gör att priser för kunskap får publicitet och det är förstås viktigt. När folk får veta att det verkligen kan löna sig att studera och på andra sätt göra insatser för spridning av kunskap så blir det attraktivt att vara med. Det påverkar attityder och är mycket bra för Sverige som land.