Är du medveten om Sveriges minoritetsspråk?

I Sverige så finns det flera språk som har status som minoritetsspråk. Det är få som känner till alla dessa språk. Samiska är du antagligen medveten om. Samerna är ju trots allt en aktiv grupp som märks på flera sätt politiskt och inom kulturen. De fortsätter att leva sitt traditionella liv i liten skala och talar ett levande språk. Precis som samerna så är finnar ett viktigt inslag i Sverige. Samerna har ju funnits på plats och är en del av ursprungsbefolkningen och det kan man kanske också säga om tornedalsfinnar som är en blandning av svenskar och finländare. Finska är således också ett minoritetsspråk.

Kan du fler minoritetsspråk? Mienkiäli, romani och jiddisch räknas också som minoritetsspråk i Sverige. Det är dock få som kan räkna upp dessa då frågan ställs.