Fördelar med formblåsning

När man vill tillverka ihåliga föremål så kan man använda sig av olika typer av formblåsning som är en metod där man låter en formblåsning maskin forma plast-polymer genom att på olika sätt trycka ut plasten mot en färdig form. Det är rätt så stor skillnad mellan den här typen av tillverkning och formsprutning där man också bearbetar termoplast men för en annan typ av plastprodukter. Med formblåsning av plast så kan man ta fram användbara flaskor såväl som hålkroppar som ska användas inom olika industrier på olika sätt. En viktig region i Sverige för tillverkning av den här typen av produkter är Gnosjö där orter som Anderstorp står bakom avancerad och modern formblåsningsteknik.
Formblåsning är enkelt
En riktigt stor fördel med teknisk formblåsning är att metoden är rätt så enkel. Det rör sig inte om några komplicerade arbetsprocesser och dessutom så kan man välja lite olika metoder som till exempel sträckblåsning för att ge den färdiga plastprodukten de egenskaper som den behöver. Den vanligaste formblåsningsmetoden är extrudering och den anses vara rätt så simpel samtidigt som den gör det möjligt att producera många exemplar rätt så snabbt. Det här gör det ekonomiskt lönsamt att forma polymer på detta sätt. Med extrudering så använder man sig av gas eller luft för att pressa den mjuka plasten mot formen. Det här görs i en sluten behållare, en kammare, och man kan hålla en så pass steril tillverkningsnivå att en färdig plastflaska kan användas inom så känsliga industrier som sjukvården och för matprodukter.
Många olika former
Med formblåsningstekniken så kan man ta fram många olika former. De flesta känner nog till hur en vanlig pet-flaska ser ut men man kan i stort sett skapa vilken ihålig form som helst med den är tekniken. Dessutom så kan man välja den polymer som kommer att passa bäst till ändamålet för tekniken fungerar bra för olika typer av plaster. Man kan inkludera viktiga detaljer som skruvform på flaskans övre hals som en del av produktionsprocessen vilket är bra och tidsbesparande.
Snabbt och produktivt
Den främsta anledningen till att så många verkstäder väljer formblåsning som tillverkningsmetod är förstås att den är ekonomisk. Kombinationen snabb tillverkning och hög kvalitet är viktig och leder till att produktionskostnaden dras ner avsevärt. Samtidigt så har man inte stora kostnader för verktyg, och maskinerna som man behöver för tillverkningen är inte lika dyra som andra industrimaskiner kan vara. Man kan se god ekonomi i mindre produktionsvolymer såväl som då man tar fram stora volymer. Stora volymer blir det ju ofta då man jobbar med tillverkning av flaskor till matindustrin som pet-flaskor som ska användas för olika typer av drycker.