Hur fungerar grafologi utan handskrivande?

En grafolog kan säga en hel del om dig genom att se på hur du skriver. Men idag så försvinner handskrivandet då folk använder sig av tangentbord för att kommunicera i text. Dessutom så är det ju numera vanligt att helt enkelt spela in ett meddelande och då blir det alls inget skrivande. Om man inte skriver dagligen så är frågan hur det påverkar handskrivandet. Skrivstilen kommer ju inte att se ut som den gör när en person skriver ofta och mycket. Då kanske det inte blir lika lätt för en grafolog att tyda personlighet och tankar via skriften.

Fast grafologer har fler knep. De kan be en person rita en bild. Sedan så ser de på det som har ritats, placering av objekt, och vad teckningen föreställer för att säga något om personen som vill bli utvärderad.