Vad är egentligen katederundervisning?

Den har varit omtvistad, men vad är egentligen katederundervisning? Den kritik som riktas mot katederundervisningen handlar för det mesta om att man inte vill se en lärare som står och mal fakta vid en kateder. Det är alltså inte så att lärarna inte kan ha ett bord som står längst fram i klassrummet. Men precis vad som är katederundervisning och vad som inte är det är inte så klart.

Någon form av fakta behöver man ju lära sig som elev. Om dessa fakta kommer från läraren, är det då samma sak som katederundervisning? Bara för att eleven själv söker fram informationen via nätet så betyder det inte att läraren blir överflödig och att det inte behövs en kateder i klassrummet.

Kanske kan det vara klokt att se tillbaka och utvärdera hur det har gått tidigare och hur det går nu. Världen förändras men det finns nog ändå vissa delar av klassisk undervisningsteknik som fortsatt är bra att använda dig av. Detta även om de rent tekniskt kan klassas som katederundervisning, vad det nu än är…