Världens bästa uppfinning har en baksida

Varje mynt har en baksida och så även världens bästa uppfinning. Precis vilken som är världens bästa uppfinning är inte helt enkelt att säga. Det råder olika uppfattningar om detta. Men pengar landar högt upp på varje lista. Pengar är bra att ha men de är förfärligt jobbiga att inte ha. Pengar kan användas på bra sätt men kan också vara ett sätt att göra livet oumbärligt för andra.

En annan uppfinning som anses vara en av de främsta är penicillinet. Många har överlevt tack vare denna uppfinning. Idag ser vi dock en trist utveckling där bakterier blir resistenta. Det som räddar liv kan nu vara en anledning till att folk blir allvarligt sjuka och dör.

Tänk på saken. Vilken uppfinning tycker du är den bästa? Den har med största sannolikhet en baksida…